Salmonelloosi uuringud linnufarmides, kus kasutatakse vaktsineerimist Salmonella vastu

Eesti linnukarjades viiakse läbi vaktsineerimist Salmonella Enteritidis ja Salmonella Typhimurium vastu. Kommertsiaalselt pakutakse nii elus kui surmatud vaktsiine. Kuna surmatud vaktsiinide kasutus on piiratud nende manustamise töömahukuse tõttu (individuaalne manustamine süstides), siis enam on kasutuses elusvaktsiin, mida on võimalik manustada joogiveega.  

Elusvaktsiini kasutamisel linnukarjas tuleb silmas pidada mitmeid ohutusreegleid, et vähendada vaktsiinis sisalduva bakteritüve võimalikku ülekannet mittevaktsineeritud lindudele ning teistele vastuvõtlikele organismidele. Silmas tuleb pidada, et elusvaktsiiniga vaktsineeritud linnud võivad levitada vaktsiinis sisalduvat Salmonella tüve kuni 14 päeva pärast vaktsiini manustamist.  

Vaatamata vaktsiini kasutamisele võib farmis esineda samaaegselt ka looduslike Salmonella tüvede ringlust. Seetõttu on vaktsiinis kasutatav tüvi disainitud nii, et teda on võimalik eristada looduses ringlevatest tüvedest laboratoorsete analüüsimeetoditega. Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis on hetkel kasutusel spetsiaalne real-time PCR test, mis on disainitud detekteerima Salmonella Enteritidis nõrgestatud elusvaktsiini tüve 441/014 (ade-/his-). Kuna vaktsiinide tootjad on erinevad, siis ei pruugi see test olla sobiv kõigi kasutatavate vaktsiinitüvede eristamiseks.

 

Kokkuvõtteks

- Farmides, kus toimub lindude vaktsineerimine Salmonella Enteritidis ja Salmonella Typhimurium vastu, on oluline Salmonella  proovivõttu planeerides pidada silmas vaktsineerimise aegu.

- Elusvaktsiini kasutamisel peaks 14 päeva jooksul pärast vaktsineerimist vältima Salmonella uuringuid tekitaja tuvastamiseks, välja arvatud juhtudel, kui tegemist on lindude haigestumise või suremuse põhjuste selgitamisega.

- Juhul, kui linde on hiljuti vaktsineeritud ja proovivõtt on vajalik, tuleb info kasutatava vaktsiini ja viimase vaktsineerimise kuupäeva kohta esitada laborile koos proovidega saadetava kaaskirjaga.

- Kuna proovivõtt farmis Salmonella uuringuteks on aja- ja töömahukas, siis on otstarbekas konsulteerida laboriga juba enne proovide võtmist.

 

Salmonelloos on Euroopas kampülobakterioosi järel teisel kohal toidutekkeliste haigestumiste ja haiguspuhangute põhjustajana inimestel. Viis enamlevinud Salmonella serovari, mis põhjustavad inimestel infektsioone on: S. Enteritidis (48,7%), S. Typhimurium (12,4%), monofaasiline S. Typhimurium (1,4,[5],12:i-) (11,1%), S. Infantis (2,5%) ja S. Derby (1,2%). Kõige sagedasem S. Enteritidis haiguspuhangute allikas on munad ja munatooted (allikas: EFSA, 2021).

 

Lisainfo Salmonella uuringute kohta lindudel ja loomadel:

Bakterioloogilised uuringud-     Bakterioloogia-patoloogia osakond Tartu laboris, 7386 120

Molekulaarsed eristusmeetodid-     Molekulaaranalüüsi osakond Tartu laboris, 7386 121

 

 

37