Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) on avaldanud riskihinnangud antibiootikumiresistentsetest bakteritest põhjustatud loomahaiguste kohta sigadel, hobustel ja küülikutel

Tuginedes ulatusliku kirjanduse ülevaate käigus kogutud teabele ja ekspertarvamusele on EFSA hinnanud loomade tervist ohustavaid antibiootikumiresistentseid baktereid.

Sigadel hinnati järgmisi patogeenseid baktereid: Escherichia coli, Streptococcus suis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Glaeserella parasuis, Bordetella bronchiseptica, Staphylococcus aureus, Staphylococcus hyicus, Brachyspira hyodysenteriae, Trueperella pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Streptococcus dysgalactiae, Mycoplasma hyosynoviae, Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma hyopneumoniae ning Brachyspira pilosicoli. Sellest nimekirjast tuvastas EFSA vastavalt olemasolevatele tõendusmaterjalidele enam kui 66% kindlusega, et sigadel on Euroopa Liidus antibiootikumiresistentsuse seisukohast kõige olulisemateks bakteriteks E. coli ja B. hyodysenteriae

Hobustel hinnati järgmisi patogeensed baktereid: Actinobacillus equuli, Dermatophilus congolensis, Enterococcus spp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pasteurella spp., Pseudomonas aeruginosa, Rhodococcus equi, Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae subsp. dysgalactiae/equisimilis, Streptococcus equi subsp. equi ning subsp. zooepidemicus. Sellest nimekirjast tuvastas EFSA vastavalt olemasolevatele tõendusmaterjalidele enam kui 66% kindlusega, et hobustel on Euroopa Liidus antibiootikumiresistentsuse ja kliinilise olulisuse seisukohast kõige olulisemateks bakteriteks E. coli, S. aureus ja R. equi.

Küülikutel hinnati järgmisi patogeensed baktereid: Pasteurella multocida, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Bordetella bronchiseptica, Clostridium difficile, Clostridium perfringens ning Clostridium spiroforme. Kuna teadusandmeid napib, ei osutunud ükski bakteriliik sellest nimekirjast EFSA andmetel küülikutel Euroopa Liidus antibiootikumiresistentsuse seisukohast oluliseks.

Edasiste tegevustena hinnatakse eraldi teaduslike arvamuste raames nende antibiootikumiresistentsuse seisukohalt kõige olulisemate bakterite mõju loomade tervisele ning nende sobivust loomatervishoiu seaduse raamistikus nimekirja lisamiseks ja kategoriseerimiseks.

Publikatsioonidega saab tutvuda: 
Sead: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.7113  välisleht
EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), Nielsen SS, Bicout DJ, Calistri P, Canali E, Drewe JA, Garin-Bastuji B, Gonzales Rojas JL, Gortazar Schmidt C, Herskin M, Michel V, Miranda Chueca MA, Padalino B, Pasquali P, Roberts HC, Sihvonen LH, Spoolder H, Stahl K, Velarde A, Viltrop A, Winckler C, Dewulf J, Guardabassi L, Hilbert F, Mader R, Baldinelli F and Alvarez J, 2021. Scientific Opinion on the assessment of animal diseases caused by bacteria resistent to antimicrobials: Swine. EFSA Journal 2021;19(12):7113, 66 pp.

Hobused: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.7112  välisleht
EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), Nielsen SS, Bicout DJ, Calistri P, Canali E, Drewe JA, Garin-Bastuji B, Gonzales Rojas JL, Gortazar Schmidt C, Herskin M, Michel V, Miranda Chueca MA, Padalino B, Pasquali P, Roberts HC, Sihvonen LH, Spoolder H, Stahl K, Velarde A, Viltrop A, Winckler C, Dewulf J, Guardabassi L, Hilbert F, Mader R, Baldinelli F and Alvarez J, 2021. Scientific Opinion on the assessment of animal diseases caused by bacteria resistent to antimicrobials: Horses. EFSA Journal 2021;19(12):7112, 43 pp.

Küülikud: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6999 välisleht
EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), Nielsen SS, Bicout DJ, Calistri P, Canali E, Drewe JA, Garin-Bastuji B, Gonzales Rojas JL, Gortazar Schmidt C, Herskin M, Michel V, Miranda Chueca MA, Padalino B, Pasquali P, Roberts HC, Spoolder H, Stahl K, Velarde A, Viltrop A, Winckler C, Dewulf J, Guardabassi L, Hilbert F, Mader R, Baldinelli F and Alvarez J, 2021. Scientific Opinion on the assessment of animal diseases caused by bacteria resistant to antimicrobials: rabbits. EFSA Journal 2021;19(12):6999, 24 pp. 

59
37