Lindude gripi alane olukord perioodil detsember 2021 kuni märts 2022


Euroopa toiduohutusamet (EFSA) koostöös Euroopa haiguste ennetamise ja tõrjekeskuse (ECDC) ja Euroopa Liidu referentlaboratooriumiga lindude gripi alal koostab perioodilisi ülevaateid lindude gripi alase olukorra kohta Euroopas ja maailmas.  


Ajavahemikul 09.12.2021-15.03.2022 on 33 Euroopa riigis (EL, EEA ja UK) leitud 2653 kõrge patogeensusega lindude gripi juhtumit, neist 1030 kodulindudel, 1489 mets- ja veelindudel ning 133 vangistuses peetavatel lindudel. Kõige suurem arv haiguspuhanguid kodulindudel registreeriti Prantsusmaal (609), sellele järgnesid Itaalia (131), Ungari (73) ja Poola (53). Kõige suurem arv haigusjuhtumeid mets- ja veelindudel registreeriti Saksamaal (767), millele järgnesid leiud Hollandis (293), UK-s (118) ja Taanis (74). 


Eestis sel perioodil kõrge patogeensusega lindude gripp kodulindudel ei diagnoositud, metslindudel tuvastati kõrge patogeensusega viirustüvi (H5N1) kahel linnul, neist üks leitud Pärnumaalt ja teine Saaremaalt.


Kõrge patogeensusega lindude grippi (HPAI) H5 tuvastati väga erinevatel mets- ja veelinnuliikidel tõstes sellega oluliselt kodulinnufarmide nakatumise riski. Lisaks põhjustas riski kasvu asjaolu, et muutunud on nakkust kandvate metslinnuliikide nimekiri. See tähendab, et viiruse kandvust on tuvastatud uutel liikidel. Kuna viiruse ringlus Euroopa linnupopulatsioonis jätkub on oht kodulindude nakatumiseks kõrge ka järgmistel kuudel. 


Ringlevate viirustüvede geneetiline iseloomustamine on näidanud, et Euroopas esinevad tekitajad kuuluvad H5N1 klaadi 2.3.4.4b. Lisaks lindudele on sama viirustüve leitud ka imetajatel Hollandis, Sloveenias, Soomes ja Iirimaal, neil juhtudel on tuvastatud geneetilised markerid, mis näitavad, et viirus on adapteerunud paljunemiseks imetajatel. Alates eelmisest raportist on tuvastatud inimese nakatumist ühel juhul UK-s (H5N1), 17 juhul Hiinas (H5N6) ning 15 juhul Hiinas ja Kambodšas (H5N2). Inimeste riski nakatuda hinnataks EL/EEA-s madalaks. 


Raport on leitav: EFSA  (European  Food  Safety  Authority),  ECDC  (European  Centre  for  Disease Prevention and Control), EURL (European Reference Laboratory for Avian Influenza). Adlhoch C., Fusaro A., Gonzales J.L., Kuiken T., Marangon S., Niqueux É., Staubach C., Terregino C., Aznar I., Muñoz Guajardo I.; Baldinelli F., 2022. Scientific report: Avian influenza overview December 2021–March2022. EFSA Journal 2022; 20(4): 7289,64 pp.

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7289 välislehele

 

Lisainfo:
Imbi Nurmoja, DVM, PhD
direktori asetäitja loomatervise alal 
7386 126; 51 55 026 
imbi.nurmoja@vetlab.ee
 

37