Lindude gripi laboratoorne diagnoosimine

Lindude gripi uuringutele on spetsialiseerunud Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Tartus.

Lindude gripi kahtluse püstitab Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) järelevalveametnik.
Proovid lindude gripi laboratoorseks uurimiseks võtab järelevalveametnik või PTA poolt selleks volitatud loomaarst, kes tagab proovide nõuetekohase pakkimise ja transpordi laboratooriumisse ning kaaskirja nõuetekohase täitmise.

Lindude gripi ametliku diagnoosi kinnitab PTA epidemioloogilise olukorra, kliiniliste tunnuste, lahanguleiu ja laboratoorsete uuringute tulemuste alusel.

Haigustekitaja võimaliku leviku minimeerimiseks Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi piirkondlikud laboratooriumid lindude gripi proove edasisaatmiseks Tartu laboratooriumisse ei vahenda.

Lisainfo: Viroloogia-seroloogia osakond 738 6111 või 50 66 687

Haiguse tutvustus

Proovivõtujuhend

 

Põllumajandus- ja Toiduamet

37