Nõuetekohased kogused metssigade lihasproovidest keeritsusside (Trichinella spp.) määramiseks. Alates 1. veebruarist 2021

15.01.2021


Seoses Euroopa Liidu nõuete muutumisega lihasproovidest keeritsusside määramisele hakkab Veterinaar- ja Toidulaboratoorium alates  1. veebruarist 2021 tagasi lükkama ulukite keeritsussiuuringuteks toodud proove, mille kogus on nõuetekohaseks uurimiseks liiga väike. 

Kuna nüüdsest on kohustus lihast keeritsusside määramisel järgida rahvusvahelise standardi EVS-EN ISO 18473 nõudeid, on laboris üksikproovi uurimiseks saadetud proovist vaja koguda vähemalt 50 grammi puhastatud lihasproovi (eemaldatud on kelmed, kõõlused ja rasv), mis on kõige väiksem nõuetekohaselt analüüsitav kogus. Ka näiliselt suur proov võib sisaldada hulgaliselt ebasobivaid kudesid. Tegelik analüüsimiseks sobiva materjali olemasolu selgub laboris proovi ettevalmistamise käigus (puhastamine ja kaalumine), kus võib selguda, et lihaskoe kogus proovis on nõuetekohaseks analüüsiks liiga väike.


Selleks, et labor saaks uuringud võimalikult operatiivselt läbi viidud, peab laborisse saabuva proovi kogus olema vähemalt 150 grammi, soovitavalt 200 grammi eelislihastest (metssigadel diafragma, esijala- ja keelelihased). Proov peaks sisaldama võimalikult vähe rasv- ja sidekude. Selline kogus võimaldab koondproovist keeritsusside avastamise järel teha täiendavaid uuringud, et leida parasiite kandev loom. 
Koondproovide uurimisel peab laborisse saabunud proovist olema võimalik koguda vähemalt 75 grammi puhastatud lihaskude (sõltuvalt loomade arvust koondproovis analüüsitakse esmalt 10–25 grammi ning positiivse proovi korral nakatunud looma väljaselgitamiseks lisaks 50 g). 


Palume ka vältida ka liha (proovi) külmumist enne uuringutele toomist.


Täpsem info proovivõtu kohta leitav Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi kodulehel.


Küsimuste korral võtta ühendust juba enne laborisse proovi toomist, et uuringutel saaks kiire ja igati nõuetekohase tulemuse. 


Kontaktid: VTL Tartu - 738 6120, Tallinna VTL - 5305 255, Saaremaa VTL- 453 1495, labor - 322 7625.
 

37
38