Riskihindamise osakonna juhatajana asus tööle Mari Reinik


19. aprillil asus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi riskihindamise osakonna juhatajana tööle Mari Reinik. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli keemikuna ning samas kaitsnud doktoritöö teemal „Nitraadid, nitritid, N-nitrosoamiinid ja polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud toidus: analüütilised meetodid, sisaldused ning toidu kaudu saadavate dooside arvutus“. Aastatepikkuse töötamise jooksul Terviseameti laboris on Mari Reinik sügavuti tegelenud toiduohutuse valdkonnaga, eelkõige lisa- ja saasteainete ning taimekaitsevahendite jääkide temaatikaga. Tema senine kogemus on väga väärtuslik riskihindamise osakonna tegevuste käivitamisel. 

Alates 1. veebruarist 2021.a kuulub Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi tegevusvaldkonda toiduohutuse ja loomatervise valdkonna riskide hindamine, riskidest teavitamine ja teadusnõu andmine. 
 

40
59