Uus tegevusvaldkond- riskide hindamine toiduohutuse ja loomatervise valdkonnas

Alates 1. veebruarist 2021.a muutub Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus. Laboratooriumi tegevusvaldkonda lisandub  toiduohutuse ja loomatervise valdkonna riskide hindamine, riskidest teavitamine ja teadusnõu andmine Maaeluministeeriumile ning Põllumajandus- ja Toiduametile. 

Tegevuse korraldamiseks luuakse laboratooriumi juurde riskihindamise osakond. Osakonna komplekteerimine, uute töötajate koolitamine ja koostöö käivitamine on plaanitud lõpule viia käesoleva aasta jooksul. Üleminekuajal jätkab teaduspõhiste hinnangute andmisega Eesti Maaülikool, et sellekohane tegevus riiklikul tasemel ei katkeks. Maaülikooli teadlaskond saab ka edaspidi olema üks olulisem VTL-i koostööpartner riskihindamise vallas. 

Uus tegevus saab olema seotud VTL-i riikliku referentlaboratooriumi ülesannete täitmisega ning  koostööga Euroopa Liidu referentlaboratooriumitega, juhtivate riskihindamise asutustega ja teadusasutustega Eestis ja väljaspool. 

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium jätkab riikliku järelevalve vajadusest, riiklikust loomatauditõrjeprogrammist ja toiduohutuse seireprogrammidest tulenevate laboratoorsete analüüside ja uuringute tegemist, samuti sektori ettevõtetele ja eraisikutele laboriteenuse pakkumist. 
 

40
59