1. jaanuarist 2023 muutub senine Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (VTL) Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuseks

1. jaanuarist 2023 muutub senine Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (VTL) Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuseks, asutuse lühendiks saab LABRIS

Keskusesse koonduvad toidu- ja söödaohutuse ning loomatervise valdkonna laboriteenused, riskihinnangute andmine ning riikliku referentlaboratooriumi volituste täitmine. Toidu tarneahela riiklike teenuste koondamine tagab ühtlaselt kõrge kvaliteedi riigile pakutavates teenustes ja võimaldab kasutada otstarbekalt riigi ressursse. 

Kõik teenused, mida seni on pakkunud Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, jätkuvad ka edaspidi. Klientide jaoks, kes kasutavad laboriteenuseid, olulisi muutusi ei toimu. Kuna keskus on Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi õigusjärglane, siis kehtivad kõik VTL nimele välja antud dokumendid, sealhulgas akrediteeringud ja referentvolitused. Keskus pakub ka edaspidi laboriteenuseid nii avaliku- kui erasektori organisatsioonidele ja ettevõtetele. 

Keskuse ingliskeelne nimi on National Centre for Laboratory Research and Risk Assessment.

LABRIS põhimäärus on leitav siit


Täpsem informatsioon siin

40