Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Episootiline vereloomenekroos

09.08.2021

Inglise keeles epizootic haematopoietic necrosis (EHN) on ahvenate ja vikerforellide viirushaigus. 

Tekitaja
EHN viirus kuulub Iridoviridae sugukonda ja Ranavirus perekonda.

Haigusest 
Tegemist on eksootilise viirushaigusega, millele on vastuvõtlikud eelkõige ahvenad ja vikerforellid, kuid eksperimentaalselt on nakatatud ka teisi kalaliike. EHN viirus on tihedalt seotud viirustega, mis põhjustavad konnade (sh kärnkonnade) haigusi.  
Viirus on väga resistentne kuivamise suhtes ja püsib mitmeid kuid vees ning võib säilitada eluvõime kuni kaks aastat ka külmunud kala kudedes. 
Kalad haigestuvad peamiselt 11-20° C veetemperatuuri juures. Neil arenevad mittespetsiifilised haigustunnused (uimasus, uimede erosioonid, naha tumenemine, kalade suurenenud suremus), mis on omased ka teiste viirushaiguste puhul. 
Patoloogilised kahjustused võivad puududa, kuid võib ka täheldada põrna ja maksa turset, suurenenud vedeliku kogunemist kõhuõõnde ning mitmeid nekroosikoldeid maksas. 
 
Levikust
EHN-i on siiani leitud Austraaliast, kuid sarnaseid viiruspuhanguid on tuvastatud ka Saksamaal (Ahne jt., 1989), Prantsusmaal (Pozet jt., 1992), Taanis (Bloch ja Larsen, 1993) ja Soomes (Ariel jt., 1999).

Diagnoos
Erinevate ranaviiruste tuvastamiseks tuleb kasutada viirusisolaadi sekveneerimist. 

Koostaja: peaspetsialist loomahaiguste alal Triin Tedersoo, telefon 738 6122 

Kasutatud kirjandus
AHNE W., SCHLOTFELDT H.J. & THOMSEN I. (1989). Fish viruses: isolation of an icosahedral cytoplasmicdeoxyribovirus from sheatfish (Silurus glanis). J. Vet. Med. [B], 36, 333–336.

ARIEL E., TAPIOVAARA H. & OLSESEN N.J. (1999). Comparison of Pike-perch (Stizostedion lucioperca), Cod(Gadus morhua) and turbot (Scophthalmus maximus) iridovirus isolates with reference to other piscine and amphibianiridovirus isolates. VIIIth International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Rhodes, Greece, 20–24 September. European Association of Fish Pathologists.

BLOCH B. & LARSEN J.L. (1993). An iridovirus-like agent associated with systemic infection in cultured turbotScophthalmus maximus fry in Denmark. Dis. Aquat. Org., 15, 235–240.

LANGDON J.S. (1989). Experimental transmission and pathogenicity of epizootic haematopoietic necrosis virus(EHNV) in redfin perch, Perca fluviatilis L., and 11 other teleosts. J. Fish Dis., 12, 295–310.

POZET F., MORAND M., MOUSSA A., TORHY C. & DE KINKELIN P. (1992). Isolation and preliminarycharacterization of a pathogenic icosahedral deoxyribovirus from the catfish (Ictalurus melas). Dis. Aquat. Org., 14, 35–42.