Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Hobuste nakkav metriit

Uuendatud 24.07.2019
Hobuste nakkav metriit on äärmiselt nakkav märade suguteede haigus.
 
Tekitaja 
Taylorella equigenitalis on gram neg kokobatsill liikumatu ja eoseid ei moodusta. Jaguneb kaheks biotüübiks: üks on tundlik streptomütsiinile ja teine streptomütsiinresistentne. 

Haigusest
Märadel tekitab T.equigenitalis tugevat vaginiiti ja endometriiti. See väljendub kliiniliselt limase halli nõre eritumisega, samuti tiinuse katkemisega. Kui tiinus kandub lõpuni siis võib haigel märal sündida haigustekitajat kandev varss. Mõnikord ei esine nakatunud märal mingeid väliseid haigustunnuseid. Haiguse tulemusel tekib märal ajutine viljatus. Täkud on T.equigenitalis`e kandjad ja levitavad haigustekitajat spermaga ja paaritumisel. 

Levikust
Meil diagnoositud pole, kuid esineb nt. USAs, Hollandis, Prantsusmaal, Saksamaal ja Iirimaal.
 
Diagnoos 
Bakterioloogiline uuring tekitaja isoleerimiseks. Taylorella equigenitalis on leitav 3-7 nädalat peale mära haigestumist.

Uuringud teostatakse Tartus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis (Kreutzwaldi 30).

Proovide võtmine laboratoorseks uuringuks vt. proovivõtujuhend

 
Lisainfo
Bakterioloogia-patoloogia osakond, telefon 7386 120
 
Üldised hobuste haiguste küsimused: peaspetsialist loomahaiguste alal Triin Tedersoo, 
Kontakt: tel: 738 6122;  mobiil: 518 5383; e-post: triin.tedersoo@vetlab.ee