Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Sigade epideemiline diarröa

20.märts 2015
Sigade epideemiline diarröa (inglise keeles porcine epidemic diarrhoea, PED) on mitte zoonootiline sigade viirushaigus, mida põhjustab koronaviirus ning millele on iseloomulik vesine kõhulahtisus ja kaalulangus. 
 
Tekitaja
Haigust põhjustab sigade epideemilise diarröa viirus, inglise keeles porcine epidemic diarroea virus (PEDV). PED viirus on RNA viirus, mis kuulub Coronaviridae sugukonna Alphacoronavirus perekonda. Selle viiruse puhul ei esine rist-immuunsust teiste sigade koronaviirustega, nagu näiteks transmissiivse gastroenteriidi viirusega (TGEV). 
Olenevalt keskkonna temperatuurist ja niiskusest võib PED viirus väljaspool sea organismi püsida eluvõimelisena pikka aega. Näiteks sea lägas 4°C juures võib viirus püsida eluvõimelisena vähemalt 28 päeva; viirust sisaldava sea väljaheitega saastunud kuivsöödas  25°C juures 7 päeva.
Viirus püsib stabiilsena 37°C ja pH 6,5-7,5 juures ning 4°C ja pH 5-9 juures. >60°C temperatuur inaktiveerib viiruse. 
 
Haigusest
Teada on, et PED-i võivad haigestuda kodusead, metssigade haigestumise kohta andmed puuduvad. Inimesele see viirushaigus ohtu ei põhjusta, kuid seakasvatuses võib haigus põhjustada suurt majanduslikku kahju.  
PED on fekaal-oraalsel teel leviv viirushaigus, mille ülekanne toimub otsese kontakti kaudu ning fekaalide vahendusel. Viirus kandub kergesti edasi ka kaudselt saastunud rõivaste, inventari, transpordivahendite, sööda, personaliga jms.
Kõige suuremas kontsentratsioonis leidub viirust just sea roojas. Haigestuda võivad sead igas vanuses, kuid eriti vastuvõtlikud on noorpõrsad, kelle suremus võib ulatuda 100%-ni. Vanemad sead põevad haigust kergemini. 
Haiguse inkubatsiooniperiood arvatakse olevat 1-4 päeva. Peale kliiniliste tunnuste ilmnemist võivad sead viirust levitada 6-35 päeva. Eksperimentaalselt on kindlaks tehtud, et vireemia staadium (st viirus ringleb vereringes) võib kesta 2-4 nädalat peale nakatumist. 
Sea nakatumise järgselt paljuneb viirus peensoole ja jämesoole hattude epiteelirakkudes, põhjustades enterotsüütide degeneratsiooni, mis tingib hattude lühenemise. Selline hattude kahjustus viib vesise kõhulahtisuse tekkeni kurnates looma organismi. 
Haiguse kliinilisteks tunnusteks on gastroenteriit, isutus, oksendamine, kõhulahtisus ja dehüdratatsioon. Kõhulahtisuse ägedus võib varieeruda, olenedes sea vanusest, varasemast kokkupuutest viirusega, sekundaarsetest haigustest, sea immuunsusest jne. 

Lahanguleid
Lahangul võib täheldada sarnaseid patoloogilisi muutusi, mis transmissiivse gastroenteriidi puhul: 

 • õhenenud soolesein (eriti peensoole osas);
 • seedumata piim maos;
 • vesivedel soolesisu. 

Ravi
Kuna spetsiifiline ravi puudub, on väga oluline haiguse ennetamine ja kiire diagnoosimine. Ravimisel kasutatakse sümptomaatilist kõhulahtisuse vastast ravi ning tehakse profülaktilist ravi, hoidmaks ära sekundaarsete infektsioonide teket. Enamus sigu tervistub 7-10 päevaga, seda juhul kui ei lisandu sekundaarset infektsiooni. 
 
Levikust
Haigust esineb Euroopas (k.a Eestis), Aasias ning Ameerikas. Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) andmetel on PED-i haigestumine maailma erinevates piirkondades pidevalt suurenenud.
 
Diagnoos
Kliiniliste tunnuste alusel ei ole võimalik PED-i teistest sigade enteriitidega kulgevatest haigustest eristada. Differentsiaaldiagnostiliselt tuleb PED-i eristada: 

 • viirushaigustest, nagu näiteks TGE, rotaviirusinfektsioon; 
 • bakteriaalhaigustest (Clostridium spp, E.coli, Salmonella spp, Brachyspira spp, Lawsonia intracellularis, jt); 
 • parasitaarhaigustest (Isospora suis, Cryptosporidium spp, nematoodid, jt). 

Seega on lõpliku diagnoosi kinnitamiseks vajalik laboratoorne uuring. 
 
PED-i iseloomustavad: 

 • nakatumine kuni 100%;
 • surevus sõltub vanusest: 
  • imikpõrsad kuni 100%;>10 päevased põrsad 
  • vähem kui 10%;täiskasvanud sead 
  • vähem kui 5%;
 • kõhulahtisus ja oksendamine;
 • veetustumine ja metaboolne atsidoos. 

Labordiagnostika
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis on võimalik uurida korraga kahte kliiniliselt väga sarnast sigade haigust TGE`d ja PED-i. TGE/PED Ag Test Kitiga on võimalik eristada sea roojast transmissiivse gastroenteriidi ja sigade epideemilise diarröa viiruste antigeene.  

Uuringud teostatakse Tartus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis (Kreutzwaldi 30).

Proovide võtmine laboratoorseks uuringuks vt. proovivõtujuhend


Lisainfo
Viroloogia-seroloogia osakond, telefon 738 6111 või 506 6687