Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Viirushaigused

Aina enam on suurenenud Lõuna-Ameerika kaameliidide, eriti alpakade (Vicugna pacos) ja laamade (Lama glama) import erinevatesse riikidesse väljaspool Lõuna-Ameerikat, sealhulgas ka Euroopasse. Nende liikidega seonduvate nakkushaiguste diagnoosimine on aga meie veterinaaridele suureks väljakutseks. Siiani on vähe kirjandust selle kohta, millised haigustekitajad neid loomaliike ohustavad ja milliseid haigusi võivad need liigid ka edasi kanda ja levitada teistele loomadele.  

Peamiselt kasvatatakse alpakasid ja laamasid, kas lihtsalt lemmikloomana, villa tootmise või aretuse eesmärgil. Muutunud elukeskkonna tõttu (import maailma eri piirkondadesse) on antud liigid muutunud vastuvõtlikeks nii vanadele kuid ka uutele patogeenidele (Wernery ja Kaaden, 2002a). Wernery ja Kaaden (2002a) kohaselt, põhjustab hinnanguliselt 50% alpakade ja laamade suremust erinevad infektsioonhaigused. Kuna alpakade ja laamade pidamine on muutunud  aina populaarsemaks, in suurenenud nende loomaliikide kontaktid teiste loomade ja inimestega, mis aga on üheks soodustavaks faktoriks haiguste levikus ja tekkes. 

Erinevate kirjandusallikate kohaselt võivad alpakad ja laamad kas siis haigestuda või olla potentsiaalseteks haiguse levitajateks ja kandjateks erinevatele viirushaigustele, nagu näiteks: 
hobuste aafrika katku viirus (OIE, 2009b), Bluetongue viirus (OIE, 2009a), veiste viirusdiarröa viirus (Puntel jt., 2002), veiste herpesviirus 1 (Thedford ja Johnson, 1989), hobusate herpesviirus 1 (Thedford ja Johnson, 1989), suu- ja sõrataudi viirus (Wernery  ja Kaaden, 2004), marutõve viirus (Wernery  ja Kaaden, 2002b), Lääne-Niiluse entsefaliidi viirus (Kutzler, M. A. jt., 2004). 

Veiste viirusdiarröa viirus (BVDV) võib nakatada alpakasid, põhjustades neil reproduktiivorganite nakkusi ja reproduktiivset kahju. BVD viirust on isoleeritud püsiinfitseeritud alpakadelt (Kim jt., 2009). BVDV on Põhja-Ameerika alpaka karjades olnud vähemalt alates 2001. aastast ja pärineb tõenäoliselt BVDV-ga nakatunud lehmadelt (van Amstel ja Kennedy, 2010).

Alpakad ja laamad on vastuvõtlikud lammaste katarraalse palaviku (Bluetongue)  suhtes, kuid haigus kulgeb neil peamiselt asümptomaatiliselt. Nad on nakkusohtlikud mitmeid nädalaid, levitades nakkust edasi teistele vastuvõtlikele loomadele (Khalafalla A.I., 2017). Surmaga lõppevat nakkust on kirjeldatud nii alpakadel kui ka laamadel (Mayer jt., 2009; Ortega jt., 2010). Lammaste katarraalse palaviku ennetamiseks on saadaval küll vaktsiinid, kuigi need ei ole alpakadele ja laamadele kasutamiseks litsentseeritud, on neid siiski antud liikide puhul soovitatud kasutada (Zanolari jt., 2010).   

Alpakad ja laamad võivad nakatuda hobuste herpesviirus 1-ga. Nakkuse võivad nad saada kokkupuutes EHV-1 haige hobusega. Seda, kas nakkus ka haigetelt alpakadelt ja laamadelt tervetele alpakadele ja laamadele kandub pole veel teada, kuid välistada seda ei saa. Varasemalt on teada, et nakatunud alpakadel arenevad haigusest tulenevalt neuroloogilised nähud, nende käitumine muutub ja nad võivad jääda pimedaks. Olenevalt kliiniliste tunnuste tõsidusest võib haigus alpakadel ja laamadel lõppeda surmaga. Haiguse diagnoosimine on antud liikidel  komplitseeritud, kuna viiruse kontsentratsioon nende kehaeritistes ja veres on madal võrreldes hobustega (Colorado State University, 2011).  

Lääne-Niiluse entsefaliiti põhjustavat viirust levitavad linnud ja sääsed vahendusel võivad nakatuda ka inimesed, hobused ja teised loomaliigid. Ka kameliididel on madal risk haigestuda Lääne-Niiluse entsefaliiti. Laamade ja alpakade nakatumisel, tekib neil neuroloogiline haigus (entsefaliit), mis olenemata ravis, lõpeb enamasti surmaga (Kutzler, M. A. jt., 2004).  

Koostaja: peaspetsialist loomahaiguste alal Triin Tedersoo, telefon 738 6122


Kasutatud kirjandus

•    Colorado State University, Veterinary Teaching Hospital (2011) EHV-1 Infection Risk in Alpacas and Lamas. http://www.veterinaryextension.colostate.edu/News/dzinfo/EHV/EHV1%20in%20camelids.pdf 
•    Khalafalla, Abdelmalik I. "Emerging Infectious Diseases in camelids." Emerging and Re-emerging Infectious Diseases of Livestock. Springer, Cham, 2017. 425-441.
•    Kim SG, Anderson RR, Yu JZ, Zylich NC, Kinde H, Carman S, Bedenice D, Dubovi EJ (2009) Genotyping and phylogenetic analysis of bovine viral diarrhea virus isolates from BVDV infected alpacas in North America. Vet Microbiol 136(3–4):209–216
•    Kutzler, M. A., Bildfell, R. J., Gardner-Graff, K. K., Baker, R. J., Delay, J. P., & Mattson, D. E. (2004). West Nile virus infection in two alpacas. Journal of the American Veterinary Medical Association, 225(6), 921-924. Meyer G, Lacroux C, Léger S, Top S, Goyeau K, Deplanche M (2009) Lethal Bluetongue virus serotype 1 infection in llamas. Emerg Infect Dis 15(4):608–610
•    OIE (2009a). Report of the meeting of the ad hoc group on Camelidae diseases. http://www.oie.int/downld/SC/2008/A_Diseases_Camelides_july08.pdf .
•    OIE (2009b). World Animal Health Information Database (WAHID) Interface. http://www.oie.int/wahidprod/public.php?page=home .
•    Ortega J, Crossley B, Dechant JE, Drew CP, Maclachlan NJ (2010) Fatal Bluetongue virus infection in an alpaca (Vicugna pacos) in California. J Vet Diagn Investig 22(1):134–136
•    Puntel M, Fondevilla NA, Blanco Viera J, O'Donnell JF, Marcovecchio JF, Carillo BJ, Schudel AA (2002). Serological survey for antibodies in llamas (Lama glama) in Argentina. Journal of Veterinary Medicine Series B, 46(3), 157-62.
•    Thedford TR, Johnson LW (1989). Infectious diseases of New-World camelids (NWC). The Veterinary Clinics of North America. Food and Animal Practice, 5(1), 145-57.
•    Zanolari P, Bruckner L, Fricker R, Kaufmann C, Mudry M, Griot C, Meylan M (2010) Humoral response to 2 inactivated bluetongue virus serotype-8 vaccines in South American Camelids. J Vet Intern Med 24(4):956–959
•    van Amstel, Sarel, and Melissa Kennedy. "Bovine viral diarrhea infections in new world camelids—a review." Small Ruminant Research 91.2-3 (2010): 121-126.
•    Wernery U, Kaaden O-R (2004). Foot and mouth disease in camelids: a review. Veterinary Journal, 168(2), 134-42.
•    Wernery U, Kaaden OR (2002a) Infectious diseases of Camelids. Blackwell Science, Berlin
•    Wernery U, Kaaden O-R (2002b). Rabies. In: Infectious Diseases of Camelids. Second edition, Blackwell Science, Berlin-Vienna. Pp. 168-74.