Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Parasitoloogilised uuringud

Haiguste tutvustus:

ANALÜÜSIMEETODID   

Analüüs

Meetod

Objekt

Metoodika

Osakond

Parasitoloogiline uuring

Natiivpreparaat

vegetatiivsed ainuraksed

5DB-TJ-25

5DB-TJ-40**

Bakterioloogia-patoloogia

 

 

 

 

Flotatsioonimeetod

(imi-), pael- ja ümarussimunad ning koktsiidide ootsüstid

Settimismeetod

imiussimunad

Flotatsioonimeetod + settimismeetod (kombineeritud meetod)

imi-, pael- ja ümarussimunad ning koktsiidide ootsüstid

Helmintoskoopia (ja parasitoskoopia)

paelussilülid, ümarussid,

vastsed

 (sh. putukavastsed)

Väljarändemeetod e. larvoskoopiline meetod

kopsuussivastsed

McMaster meetod

imi-, pael- ja ümarussimunade ning koktsiidide ootsüstide arvukus

5DB-TJ-63*

Tritrichomonas foetus kassil

Kultiveerimine ja mikroskoopia

Tritrichomonas foetus

5DB-TJ-30

Cryptosporidium spp. ootsüstide määramine

Immunofluorestsentsmeetod

Cryptosporidium ootsüstid

5DB-TJ-3*

Giardia tsüstide määramine

Giardia tsüstide

5DB-TJ-11*

Sigadel Cryptosporidium spp., rotaviiruse, E. coli F4 (K88) ja F5 (K99) antigeeni määramine

AgELISA

Cryptosporidium spp.

5DV-TJ61*

Viroloogia-seroloogia

 

Veistel Cryptosporidium spp., rotaviiruse, koronaviiruse, E. coli F5 antigeeni määramine veistel

AgELISA

Cryptosporidium spp.

5DV-TJ61*

Echinococcus granulosus ja E. multilocularis määramine

Real-time PCR

Echinococcus granulosus ja E. multilocularis

5MA-TJ-77*

Molekulaaranalüüs

* meetod ei ole akrediteeritud
** Ehhinokokkide määramine lõpp-peremeestel                                                                                                                                                   

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE
Proovide võtmine ja pakkimine 
Proov võetakse plastkonteinerisse või kilekotti.
Produktiivloomad 

 • Üksikult või lõas peetavatelt loomadelt võetakse võimaluse korral rektaalselt individuaalproovid (minimaalselt 10 g). 
 • Rühmiti peetavatel loomadel võetakse rühmaproovid (minimaalselt 50 g). 
 • Väljarändemeetodil uurimisel on proovi kogus võimalusel ca 20 g.
 • Vasikatel ja põrsastel Cryptosporidium spp. antigeeni määramiseks võtta ca 30 g proov. 

Väikeloomad 

 • Roe kogutakse defekatsiooni järgselt (võimalusel ca 5 g). 

ERANDID 
Kassil Tritrichomonas foetus uuring: roojaproov peab olema väga värske, tekitaja on tundlik keskkonnamõjudele ning sureb kiiresti temperatuuril alla 15 °C või üle 40 °C. proov peab laborise jõudma mõne tunni jooksul. Teine variant on küsida laboratooriumist proovi võtmiseks spetsiaalne sööde.
Ehhinokokkide määramine lõpp-peremeestel: prooviks võib olla terve korjus või peensool, mis on ligeeritud mõlemast otsast. Uurimismaterjal peab olema tihedalt pakitud plastikkotti ja saadetud laborisse nii kiiresti kui võimalik, vajadusel jääga. Kui materjal pole külmutatud  või formaliiniga fikseeritud (NB! Fiksaatoreid (nt. formaliin), ei soovitata kasutada, formaliin ei tapa ka parasiidi mune), võib parasiit autolüüsuda 24 h jooksul.
Cryptosporidium spp uuring (AgELISA) sigadel ja veistel: uuritakse vaid individuaalproove. 

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proovi pakend märgistatakse loetavalt ja veekindlalt. 
 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. 
 • Proovid jahutatakse 2–4°C juures. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse 2-4 °C juures, kuid proovide laborisse jõudmiseni ei tohiks kuluda üle 24 tunni. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! Vt. ERANDID

Proovide säilitamine ja laborisse saatmine

 • Proovid saadetakse laboratooriumisse külmkehadega termokastis lühima võimaliku aja jooksul Vt. ERANDID
 • Väljarändemeetodil uurimiseks võetakse proove laboris vastu esmaspäevast neljapäevani.
 • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on muu vajaliku info hulgas ära märkida proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg. 

              o    Kui proove on enam kui 3, esitatakse loomade nimekiri eraldi blanketil loomade nimekiri. 
              o    Märgitakse kindlasti ka soovitud uurimismeetod või uuritav parasiitide grupp, ei piisa kui on märgitud ainult „parasitoloogiline“
              o    Mitme proovi puhul märgitakse kaaskirjale, kas uuringut soovitakse üksikproovidena või koondproovidena. Koondproovide puhul märgitakse kaaskirjal ära koondproovi kuuluvate proovide numbrid.


ANALÜÜSIMEETODID LOOMALIIGITI JA ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG

Loomaliik

Flotat-siooni-meetod

McMas-ter meetod

Settimis-meetod

Kombi-neeritud meetod

Väljarän-de meetod

Helminto-skoopia

Natiiv-preparaat

Immuno-fluorestsents-meetod

Mäletsejalised*

+

+

+

+

+

+

 

+

Siga, metssiga*

+

 

(+)

 

(+)

+

+

+

Hobune**

+

+

     

+

   

Karnivoorid***

+

 

+

 

(+)

+

+

+

Linnud

+

 

+

 

+

+

   

Merisiga

+

 

+

   

+

   

Küülik, jänes

+

 

+

   

+

   

Analüüsimise aeg

1-2 päeva

1-2 päeva

1-2 päeva

1-2 päeva

1-2 päeva

1-2   päeva

1-2 päeva

1-2 päeva

(+) – tavaliselt ei tehta, vaid erinäidustusel
* lisaks agELISA (ensüüm-immuunsorbtsiooni meetod tekitaja antigeeni määramiseks) -Cryptosporidium spp. (kuni 5 päeva)
** lisaks uuritakse maokiinivastsete suhtes (1-2 päeva)
*** lisaks real-time PCR (reaalaja polümeraas-ahereaktsioon) - Echinococcus granulosus ja E. multilocularis (kuni 5 päeva)
*** kultiveerimine ja mikroskoopia - Tritrichomonas foetus kassil (kuni 7 päeva)

McMaster meetod – kvantitatiivne uuring parasiidimunade ja oostsüstside määramiseks
AgELISA: ensüüm-immuunsorbtsiooni meetod tekitaja antigeeni määramiseks

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Bakterioloogia-patoloogia osakond, telefon 7 386 123 (patoloogia labor) või telefon 7 386 120 (bakterioloogia labor)

Koostatud: Age Kärssin
Koostanud: 20.12.2019