Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Rooja ja soolesisu parasitoloogilised uuringud

Uuendatud 12.08.2020
 
1.Proovide kvalitatiivne uurimine
Leitud parasiidimunadel, (oo)tsüstidel ja leitud vegetatiivsetel vormidel määratakse võimalusel taksonoomiline kuuluvus liigi tasandil ning märgitakse nende ligikaudne hulk (üksikult, keskmiselt, rohkesti, massiliselt).
 
Tabel 1. Uurimismeetodid, uurimiseesmärgid ja uuritavad loomaliigid. 


2. Proovide kvantitatiivne uurimine
Kvantitatiivse uurimismeetodiga määratakse parasiidimunade ja –tsüstide arvu massiühiku kohta (arv/g). 
Tulemuse järgi hinnatakse:

  • invasiooni intensiivsust 
  • dehelmintiseerimise tõhusust (uuring enne ja pärast dehelmintiseerimist)

2.1. Koproproovide kvantitatiivne uurimine viiakse VTL –s  läbi McMasteri meetodiga. 

Tabel 2. Uurimismeetodite valik sõltuvalt loomaliigist ja uurimiseesmärgist.

* Vastavalt näidustusele.
Proovide võtmine laboratoorseks uuringuks vt. proovivõtujuhend