Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Kampülobakterioos ja trihhomonoos

Haiguste tutvustused:                                                       

 

ANALÜÜSIMEETODID  

Tekitaja uuring

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Tritrichomonas foetus.määramine

parasitoloogiline

 • Emasloomadelt: tupelima, tupe loputusproov
 • Isasloomadelt: prepuutsiuminõre, prepuutsiumi loputusproov

5DB-TJ-30

 

Bakterioloogia-patoloogia

Campylobacter fetus isoleerimine Roe

bakterioloogiline uuring

Platsenta, aborteerinud loote kopsud, maks, maosisu

5DB-TJ-47

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium - Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Proovi võtmisel järgitakse vajalikke bioohutuse ja tööohutuse nõudeid

 • Enne proovi võtmist puhastatakse emasloomal tupe avaus / isasloomal prepuutsiumi avaus. Eemaldatakse karvad, mis võivad proovi saastada. 
 • Igalt järgmiselt loomalt proovide võtmisel vahetatakse kindaid ning ühekordseid proovivõtuvahendeid. 
 • Proovi võtmisel tuleb vältida proovi saastamist desovahendite jääkidega, fekaalidega ja uriiniga. 

 

Lehmad/ lehmikud 

Tampooniproovi võtmine tupelimast 

 • Proovivõtuvahendid (väljastavad LABRISe laborid): 

          > Pika varrega käsntampoon (joonis 1). 
          > Steriilne katsuti (joonis 2), millesse on lisatud 4 ml niisutavat vedelikku (PBS e. fosfaatpuhverdatud soolalahus). 
   
 Pika varrega käsnatampoon               Steriilne katsuti

Joonis 1                               Joonis 2

 • Proov võetakse ettevaatlikult varrega käsntampooni abil. 
 • Pärast proovi võtmist asetatakse tampoon koheselt katsutisse PBS-i sisse. 
 • Tampooni vars lõigatakse lühikeseks, katsuti suletakse tihedalt korgiga. 

Tupe loputusproov 

 • Proovivõtuvahendid: 

          > steriilne seemenduskateeter, mis on kummist või plastist voolikuga ühendatud 20–30 ml süstlaga (hangib proovivõtja); 
          > 20–30 ml PBS-i sisaldav proovianum (katsuti või proovipurk - küsida laborist), proovi kogumiseks saab kasutada kas sama anumat või antakse laborist                     sobiv taara loputusvedeliku kogumiseks. 

 • Seemenduskateetri abil viiakse PBS tuppe. 
 • PBS aspireeritakse süstlasse tagasi ning korratakse 4–5 korda süstla tühjendamist ja täitmist. 
 • PBS aspireeritakse tagasi süstlasse ning süstal tühjendatakse proovianumasse ja suletakse tihedalt. 

Abordi korral 

 • Platsenta, loote kopsud ja maks, loote maosisu, emasloomalt tupenõre. 

 

Pullid/pullikud 

Tampooniproov prepuutsiuminõrest

 • Proovivõtuvahendid (väljastavad LABRISe laborid):  

         > Steriilne pika varrega vatitampoon. 
         > Steriilne keeratava korgiga katsuti, millesse on lisatud 1-2 ml niisutavat vedelikku (PBS e. puhverdatud peptoonvesi). 

 • Eesnahaõõnsuse limaskestalt ja sugutilt sugutiluki piirkonnast võetakse PBS-ga niisutatud tampooniga limaskestakaabe (smeegmaproov). 
 • Pärast proovi võtmist pannakse tampoon koheselt katsutisse PBS-i sisse. 
 • Tampooni vars lõigatakse lühikeseks, katsuti suletakse tihedalt korgiga. 

Prepuutsiumi loputusproov 

 • Proovivõtuvahendid: 

         > Steriilne seemenduskateeter, mis on kummist või plastist voolikuga ühendatud 20–30 ml süstlaga (hangib proovivõtja). 
         > 20–30 ml PBS-i sisaldav keeratava korgiga proovianum (katsuti või proovipurk - küsida laborist), proovi kogumiseks saab kasutada kas sama anumat või                  antakse laborist sobiv taara loputusvedeliku kogumiseks. 

 • Seemenduskateeter viiakse eesnahaõõnde (joonis 3). 
 • Ühe käega suletakse eesnahasuue, viiakse PBS-si eesnahaõõnde ja loputatakse see, loputusvedelikku 4–5 korda süstlasse tõmmates ja eesnahaõõnde tagasi viies. 
 • Loputusvedelik aspireeritakse tagasi süstlasse ning süstal tühjendatakse proovianumasse, anum suletakse kohe. 

 Seemenduskateeter

Joonis 3. Prepuutsiumi loputusproovi võtmine. (BonDurant, R. H. Diagnosis, Treatment and Control of Bovine Trichomoniasis. Compendium on Continuing Education for Veterinarians, 7(3): March 1985, S179-S187) 

Uurimiseks ei ole kõlblikud 

 • Saastunud proovid
 • Kuivad ilma niisutava vedelikuta tampoonid 
 • Proovid, mille uurimist ei saa alustada 24 tunni jooksul pärast proovide võtmist. 

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine

 • Kuna Campylobacter fetus ja Tritrichomonas foetus on väga tundlikud õhuhapniku ja temperatuuri kõikumiste suhtes, tuleb proovid toimetada laboratooriumisse võimalikult lühikese aja jooksul. 
 • Proovianumaid hoitakse püstises asendis, päevavalguse eest kaitstuna, jahutatakse külmikutemperatuurini. Temperatuur peab jääma 5°C - 8°C vahele. 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
 • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. 

Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Bakterioloogiline uuring: kuni 7 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
Bakterioloogiline uuring: tekitaja  isoleerimine ja identifitseerimine

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Bakterioloogia-patoloogia osakond. Info telefonil 738 6120

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 09.12.2019