Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Veiste genitaalne kampülobakterioos

16.12.2015
 
Campylobacter fetus poolt põhjustatud veiste haigus, mida iseloomustavad abordid, ahtrus ja päramiste peetus emasloomadel ning prepuutsiumi limaskesta põletik isasloomadel.
 
Tekitajad
Campylobacter fetus on polümorfne viburitega, koma- või S-tähe kujuline liikuv mikroaerofiilne Gram-negatiivne bakter, mis on väga tundlik väliskeskkonna tingimuste suhtes, mistõttu peavad proovid jõudma võimalikult kiiresti laborisse, kus neid kultiveeritakse erisöötmetel spetsiaalsetes keskkonntingimustes.
Campylobacter fetus subsp. venerealis põhjustab sigimisprobleeme ja sellest tulenevalt majanduslikku kahju piirkondades kus see on endeemiline. Campylobacter fetus subsp. fetus ja Campylocbacter jejuni esinemist seostatakse sporaadiliste abortidega.
 
Haigusest
Peamisteks nakkuse levitajateks on haigustekitajaid kandvad sugupullid, kellel tekitaja püsib pikka aega prepuutsiumi õõnes, ja haiged lehmad, kes eritavad haigustekitajaid abordi korral väliskeskkonda. Nakatumine toimub paaritumisel (kunstlikul seemendamisel). Nakkuse ülekanne võib toimuda ka saastunud instrumentidega. 
Pärast nakatumist paljunevad kampülobakterid suguteede limaskestal, põhjustades katarraalset põletikku. Tiinetel tekib lootekestade põletik, mille tagajärjel tekivad platsentaarse vereringe häired ja abort. Abort tekib peamiselt 4.-8. tiinuskuul. Põletik emakas põhjustab emasloomadel korduvaid ümberindlemisi.
Isasloomadel tekib peale nakatumist prepuutsiumi limaskesta ja lisasugunäärmete põletik. Osad loomad võivad jääda nakkuse püsikandjaks, teised muutuvad nakkuse suhtes resistentseks.
 
Kliinilised tunnused emasloomadel: 

  • abort; 
  • päramiste peetus;
  • vaginiit;
  • limas-mädane emakapõletik;
  • ajutine viljatus. 

Kliinilised tunnused isasloomadel: 

  • preputsiaalkoti punetus.

Sarnaste haigustunnuste esinemise korral on soovitav uurida ka veiste trihhomonoosile.
 
Esinemine (levik)
Haigus on levinud kõikjal maailmas. Eestis on haigust viimati registreeritud 1963. aastal.
 
Laboratoorne diagnoos
Bakterioloogiline uuring tekitaja isoleerimiseks. Uuringu kestvus 5…7 päeva
 
Uuringud teostatakse Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis Tartus.
 
Proovide võtmine laboratoorseks uuringuks vt. proovivõtujuhend


 
Lisainfo
Bakterioloogia-patoloogia osakond, telefon 7386 120