Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Mükoplasmooside uuringud

Haiguse tutvustus:

                                                                    

ANALÜÜSIMEETODID   

Tekitaja uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Mycoplasma spp. isoleerimine

bakterioloogiline uuring

 • ninanõre**
 • trahhea- bronhiaal lavaaž
 • piim
 • sünoviaalvedelik
 • organmaterjal: kopsud.

5DB-TJ-35*

Bakterioloogia-patoloogia

Mycoplasma bovis`e DNA tuvastamine

real-time PCR

5MA-TJ-78*

Molekulaaranalüüs

* meetod akrediteerimata
** ainult  Mycoplasma bovis`e DNA tuvastamine   

Antikeha uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Mycoplasma bovis vastaste antikehade määramine

ELISA

 • seerum
 • piim.

5DS-TJ-36*

Viroloogia-seroloogia

* meetod akrediteerimata                                                                                               

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Proovivõtutaara 

 • Proovivõtuks vajaminevaid viskoosist tampoone (Mycoplasma bovis`e PCR uuringuks) ja tampoone koos vedelsöötmega (mükoplasmade bakterioloogiliseks kultiveerimiseks) väljastatakse Tartu laborist. 

Proovide võtmine 
Proovide võtmine teostatakse võimalikult puhtalt.

Nõreproovid võetakse selleks ettenähtud tampoonidega. 
Organproovid (lahangumaterjal) võetakse muutustega ja visuaalselt normaalse koe piirilt võimalikult kiiresti looma surma järgselt. Ei pea võtma tervet kopsu, proov võiks koosneda vähemalt  tikutoosi suurustest koetükkidest (mitmest erinevast). 
PCR uuringuteks võib lahangul avada surnud looma trahhea ning võtta kuiva tampooniga tampooniproove trahheast (vältides nekrootilisi alasid), samuti võib kopsu sisselõikelt võtta kuiva tampooniga proovi kopsu muutunud ja muutusteta koe piirilt.
Vereproov võetakse punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.
Piimaproov võetakse puhtasse anumasse. Proovi kogus vähemalt 3 ml. 

Proovide pakkimine, säilitamine ja saatmine

 • Trahhea- bronhiaal lavaaž, sünoviaalvedelik, piimaproovid ja nõrede tampooniproovid toimetatakse laborisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui proovide kohene transport ei ole võimalik, siis säilitatakse proove +4…+6 °C juures maksimaalselt 2 päeva. NÕREPROOVE MITTE KÜLMUTADA! 
 • Organproovid toimetatakse laborisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui proovide kohene transport ei ole võimalik, siis säilitatakse proove +4…+6 °C juures maksimaalselt 2 päeva või pikemaajaliselt -20 °C juures. 
 • Iga organ pakitakse eraldi (ristsaastumise vältimiseks). 
 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri,

mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise
täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Bakterioloogiline uuring: kuni 7-14 tööpäeva
real-time PCR: kuni 5 tööpäeva 
ELISA: kuni 5 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
Bakterioloogiline uuring: tekitaja  isoleerimine 
real-time PCR: reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon
ELISA: ensüüm-immuunsorbtsiooni meetod

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Bakterioloogia-patoloogia osakond. Info telefonil 738 6120
 • Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefoni 738 6121
 • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 12.12.2019