Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Mycoplasma bovis`e infektsioon veistel

22.11.2017
 
Mükoplasmad on bakteritega sarnanevad väikesed 0,2–0,3μm pleomorfsed mikroorganismid. Neil puudub rigiidne rakusein, kuid samas on neil olemas välismembraan ning tsütoplasma on ümbritsetud tsütoplasmaatilise membraaniga. Mükoplasmade omapäraks on see, et nad suudavad läbida bakterite filtreid. Mükoplasmad paljunevad pooldumise teel ja nad on fakultatiivsed anaeroobid või aeroobid. Väliskeskkonna mõjudele, eriti temperatuurile on nad väga tundlikud. 
Arvatakse, et mükoplasmadel on infektsioonhaiguste tekkel sekundaarne roll, süvendades olemasolevaid infektsioone organismis. Euroopas levivatest mükoplasma liikidest loetakse veistele kõige patogeensemaks Mycoplasma bovis`t. 
 
Tekitaja
Mycoplasma bovis võib põhjustada mastiiti, hingamisteede haigusi, artriiti, subkutaanseid abstsesse, aborte, meningiiti ning keratokonjuktiviiti ja vasikatel keskkõrvapõletikke. 
Erinevate patoloogiate korral on sageli  isoleeritud veiste organismist lisaks Mycoplasma bovis`ele ka teisi mükoplasmasid. 
 
Haigusest
Veised võivad nakatuda igas vanuses, kuid sõltuvalt looma vanusest ja nakatumisteedest võivad haigusvormid olla erinevad. Nii põevad vasikad sageli mükoplasmoosi respiratoorset ja artriidivormi, täiskasvanud veised aga mastiidi- ja genitaalset vormi. 
Nakatumine toimub respiratoorselt, alimentaarselt ja genitaalselt. Nakatunud loomad eritavad mükoplasmasid piima, sperma ja hingamisteede eritistega. 
Kliiniline pilt ja haiguse kulg võib olla väga erinev, olenedes nakatunud looma immuunsusest ja tabandunud organitest.  
Mükoplasmasid tuleks kahtlustada kui lahangul on näha kopsu kraniaalsetes ja kesksagarates kaseoos-nekrootilist bronhopneumooniat, mida loetakse üheks patognostiliseks leiuks mükoplasmade korral. 
 

http://calfology.com/library/wiki/mycoplasma

 
Mükoplasmade poolt tekitatud haigused ei allu hästi antibakteriaalsele ravile. See on tingitud asjaolust, et neil puudub rakukest, mistõttu antibiootikumid, millede toimemehhanism seisneb bakteri rakukesta sünteesi inhibeerimises ei oma toimet. Lisaks on mitmed uuringud näidanud resistentsust ka paljude teiste antibakteriaalsete ravimite suhtes. 
 
Esinemine (levik)
M. bovis on levinud kogu maailmas. Eestis 2009–2011 tehtud vasikate uuringust selgus, et enamik uuritud karjade vasikatest olid mükoplasmade poolt nakatunud.
 
Laboratoorne diagnoos 
• Bakterioloogiline uuring tekitaja isoleerimiseks.
Mycoplasma bovis`e tuvastamine PCR ga (UUS).
 
Proovide võtmine laboratoorseks uuringuks vt. proovivõtujuhend


 
Lisainfo
Bakterioloogia-patoloogia osakond, telefon 7386 120
Molekulaaranalüüsi osakond, telefon 7386 121