Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Veiste enzootiline leukoos

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID     

Antikeha uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Veiste enzootilise leukoosi viiruse vastaste antikehade määramine vereseerumis 

AGID

  • seerum

5DS-TJ-1

Viroloogia-seroloogia

Veiste enzootilise leukoosi viiruse vastaste antikehade määramine vereseerumis ja piimas

ELISA

  • seerum
  • piim

5DS-TJ-2

 

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium - Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Proovid

  • Vereproov võetakse punase korgiga seerumkatsutisse (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.
  • Piimaproov võetakse puhtasse säilitusaine tabletiga anumasse. Proovi kogus vähemalt 7 ml. 

Proovid võetakse võimalikult puhtalt.

Proovide pakkimine ja märgistus

  • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. 
  • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühema võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

  • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise kuupäev.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
AGID: kuni 5 tööpäeva
ELISA: kuni 5 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
AGID: agar-geel immuundifusiooni meetod (agar gel immunodiffusion / AGID/ IDR test).
ELISA: ensüüm-immuunsorbtsiooni meetod

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

  • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6106 

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 28.07.2020