Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Veiste koronaviroosid

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID   

Tekitaja uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Veiste respiratoorsete infektsioonide kompleksuuring- Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Mycoplasma bovis, koronaviirus (BCoV), paragripp-3 viirus (BPI-3), respiratoor-süntsütiaalviirus (BRSV) **

real-time PCR

 • ninanõre
 • trahhea- bronhiaal lavaaž
 • organmaterjal surma järgselt: kopsud

5MA-TJ-92*

Molekulaar-analüüs

Veiste kõhulahtisuse tekitajate kompleksuuring (koronaviirus, rotaviirus, E. coli F5 (K99) ja Cryptosporidium)

agELISA

 • roe

5DV-TJ-62*

Viroloogia-seroloogia

* meetod akrediteerimata
** meetod pole verifitseeritud organmaterjali uurimiseks                                                                                                                                          

Antikeha uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Veiste koronaviiruse (BCoV) vastaste antikehade määramine

ELISA

 • seerum
 • piim

5DV-TJ-26

Viroloogia-seroloogia

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium - Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Proovid

 • ninanõre tampooniproov
 • trahhea- bronhiaal lavaaž
 • organmaterjal surma järgselt: proovid kopsudest 
 • vereproov 
 • piimaproov 
 • roojaproov

Proovide võetakse võimalikult puhtalt.

Ninanõre tampooniproovid ja trahhea-bronhiaal lavaaž tuleks võtta haiguse algusstaadiumis. Ninanõre proovide võtmiseks kasutatakse kuivi tampoone. Veised eritavad viirust haiguse alguses (enamasti 3–5 päeva), mil ninanõre on veel läbipaistev või piimjas. Proove võib võtta ka loomadelt, kellel haigusele omased kliinilised tunnused puuduvad, kuid on palavik (>39,5°C). Proove pole mõtet võtta loomadelt, kes on tõenäoliselt haigestunud enam kui 5 päeva tagasi ning kelle ninaeritis on rohekas või pruunikas.
Organproovid (lahangumaterjal) võetakse looma surma järgselt võimalikult kiiresti muutustega ja visuaalselt normaalse koe piirilt. Proov võiks koosneda vähemalt tikutoosi suurustest koetükkidest (mitmest erinevast), mitte saata kogu kopsu.
PCR uuringuteks võib lahangul võtta kuiva tampooniga proovid trahheast (vältides nekrootilisi alasid) või kopsu sisselõikelt muutunud ja muutusteta koe piirilt.
Vereproov võetakse punase korgiga seerumkatsutisse (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.
Piimaproov võetakse puhtasse säilitusaine tabletiga anumasse. Proovi kogus vähemalt 7 ml. 
Roojaproov võetakse puhtasse anumasse. Proovi kogus vähemalt 25 grammi. 

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühema võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse +4…+6 °C juures. Organ- ja tampooniproove võib külmutada. Vältida korduvat külmutamist ja sulamist. PIIMA- JA VEREPROOVE MITTE KÜLMUTADA! 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine
Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise kuupäev.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Real-time PCR: kuni 5 tööpäeva 
ELISA: kuni 5 tööpäeva
agELISA: kuni 5 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
Multiplex real-time RT-PCR: reaalaja multipleks pöördtranskriptsiooni polümeraasi ahelreaktsioon
ELISA: ensüüm-immuunsorbtsiooni meetod (antikehade määramine) 
agELISA – ensüüm-immuunsorbtsiooni meetod (antigeeni määramine)

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID
•    Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687
•    Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefonil 738 6121 

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 28.07.2020