Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Veiste koronaviroosid

15.07.2020

Veiste koronaviirused (Bovine coronaviruses, BCoV) põhjustavad veistel respiratoortrakti ja seedetrakti infektsioone.

Tekitaja
Coronaviridae sugukonda Coronavirus perekonda kuuluv RNA viirus, millel on tuntud vaid üks viiruse serotüüp, kuid eri tüvede vahel esineb väiksemaid antigeenseid erinevusi. Nii veiste talvedüsenteeriat, vasikate enterokoliiti kui respiratoorset haigestumist põhjustavad viirustüved on geneetiliselt lähedased. Nende virulentsus on varieeruv. 

Haigusest
Vasikate koronaviirusenterokoliit on kuni kolmenädalastel vasikatel, see iseloomustub ägeda kulu ja enterokoliidiga. Vasikatel tekib vesine, vahel ka verine kõhulahtisus, dehüdratatsioon ning vahel ka respiratoorsed nähud. Oluline on vasikaid õigeaegselt (kuni viis päeva) ternega joota, et tekiks kolostraalimmuunsus. Õigeaegselt ternega joodetud vasikatel kulgeb haigus kergemalt. Nakkusallikateks on haiged või latentsed viiruskandjad loomad, kes eritavad viirust hingamisteede nõre, rooja ja pisaratega. Nakatumine toimub alimentaarselt või respiratoorselt. Vasikate suremus oleneb suuresti vasikate söötmis- ja pidamistingimustest, ning võib ulatuda kuni 50%-ni. 

Veiste talvedüsenteeria on täiskasvanud veistel peamiselt talvel esinev koronaviroos, mis kulgeb samuti ägedalt ja iseloomustub vesise, vahel verise kõhulahtisusega. Lehmadel väheneb järsult piimatoodang. Lisaks on täheldatud lehmadel respiratoorseid haigusnähte. Nakkusallikaks on latentsed viiruskandjad veised ja viirust eritavad vasikad. Nakatumine toimub nii alimentaarselt kui respiratoorselt. Haigestumus on tavaliselt 50-100% aga letaalsus 1–2%. 
Haiguse läbipõdenud loomadel tekib immuunsus, mis püsib kuni 5 aastat. 

Levikust
Eestis diagnoositi haigus esmakordselt 2000. aastal. 

Diagnoos
VTL teostatakse järgnevaid uuringuid:
·         BCoV antigeeni määramine (ELISA).
·         BCoV viiruse vastaste antikehade tuvastamine (ELISA).
·         BCoV viiruse RNA tuvastamine PCR-ga. 
Proovide võtmine laboratoorseks uuringuks vt. proovivõtujuhend

 

Uuringud teostatakse Tartus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis (Kreutzwaldi 30).

Lisainfo
Viroloogia-seroloogia osakond, telefon 7 386 111
Molekulaaranalüüsi osakond, telefon 7 386 121