Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Veiste neosporoosi uuring

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID

Tekitaja uuringud

Meetod

Metoodika

Osakond

Neospora caninum vastaste antikehade määramine veiste vereseerumis

ELISA

5DS-TJ-31*

Viroloogia-seroloogia

* meetod akrediteerimata

  • Karja tervise uuringud
  • Püsiiniftiseeritud loomade karjast välja viimine.
  • Abortide esinemisel võtta seerumid emasloomadelt – uurida ka teisi aborditekitajaid.
  • Parim aeg antikehade määramiseks on aktiivse infektsiooni ajal - tiinuse ajal või poegimise/abordi järgselt. Haigestumiste esinemisel uurida mitme looma proove.
  • Positiivne uuringutulemus ei näita otseselt, et abordi põhjustajaks on Neospora caninum, kuid näitab haiguse esinemist karjas.

Kui antikehade leiu korral soovitakse Neospora  caninum’i  DNA määramist (tehakse allhanke korras), siis suhelda proovivõtu ja saatmise osas eelnevalt laboriga.

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM

Tartu laboratoorium - Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

  • vereproov

Proovide võtmine teostatakse võimalikult puhtalt

Proovide võtmine

Vereproov võetakse punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml. Veendutakse, et kork on korralikult suletud

Proovide pakkimine, säilitamine ja saatmine

Iga proov märgistatakse loetavalt. Proovid saadetakse laboratooriumisse esimesel võimalusel. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA!

Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG

ELISA: kuni 5 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID

ELISA: ensüüm-immuunsorbtsiooni meetod

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

  • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6106

 

Koostanud: Age Kärssin

Koostatud: 14.08.2020