Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Hobuste rinopneumoonia

Haiguse tutvustus:                                                                                              

 

ANALÜÜSIMEETODID

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

EHV-1/EHV-4 DNA tuvastamine

real-time PCR

5MA-TJ-44*

Molekulaaranalüüs

EHV-1 /EHV-4 viiruse vastased antikehad

ELISA

5DS-TJ-40*

Viroloogia-seroloogia

*meetod ei ole akrediteeritud                                                                                                

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium - Kreutzwaldi 30, Tartu

 

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Viiruse DNA määramine PCRga:

 • ninanõre tampooniproov;
 • aborteerunud loode (loote organid: maks, kops, neerupealised, lümforetikulaarkoed);
 • organmaterjal surma järgselt närvinähtudega loomalt: peaaju, seljaaju.

Viiruse vastaste antikehade uuring ELISA testiga

 • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Proovivõtutaara

 • Proovivõtuks vajaminevaid tampoone väljastavad kõik LABRISe piirkondlikud laborid.

Patoloogilise materjali võtmisel molekulaarseks uuringuks:

 • Ninanõre tampooniproove võetakse haiguse alguses, mil nõre on veel katarraalse iseloomuga ja ei ole lisandunud mädatekitajaid. Nõreproovid tuleb võtta selleks ettenähtud tampoonidega.
 • Organproovid, aborteerunud loote organid (lahangumaterjal) võetakse muutusteta ning patoloogiliste muutustega koe piirialalt. Kõige parem on saata laboratooriumisse uuritavad organid tervelt.
 • Proovide võtmine teostatakse võimalikult puhtalt.

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 
 • Iga looma proovid pakitakse eraldi kilekottidesse.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse:

 • Vereproove ja nõreproove +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 
 • Organproove +4…+6 °C juures või külmutatakse -20 °C juures. 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
 • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri,

mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise
täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Real-time PCR: kuni 5 tööpäeva 
ELISA: kuni 5 tööpäev

ANALÜÜSIMEETODID
Real-time PCR: reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon
ELISA: ensüüm-immuunsorptsioonmeetod

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687
 • Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefonil 738 6121 

Koostanud: Triin Tedersoo
Koostatud: 22.07.2019