Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Hobuste rinopneumoonia

Haiguse tutvustus:                                                                                              

 

ANALÜÜSIMEETODID

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

EHV-1/EHV-4 DNA tuvastamine

real-time PCR

5MA-TJ-44*

Molekulaaranalüüs

EHV-1 /EHV-4 viiruse vastased antikehad

ELISA

5DS-TJ-40*

Viroloogia-seroloogia

*meetod ei ole akrediteeritud                                                                                                

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

 

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Viiruse DNA määramine PCRga:

 • ninanõre tampooniproov;
 • aborteerunud loode (loote organid: maks, kops, neerupealised, lümforetikulaarkoed);
 • organmaterjal surma järgselt närvinähtudega loomalt: peaaju, seljaaju.

Viiruse vastaste antikehade uuring ELISA testiga

 • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Proovivõtutaara

 • Proovivõtuks vajaminevaid tampoone väljastavad kõik Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi piirkondlikud laborid.

Patoloogilise materjali võtmisel molekulaarseks uuringuks:

 • Ninanõre tampooniproove võetakse haiguse alguses, mil nõre on veel katarraalse iseloomuga ja ei ole lisandunud mädatekitajaid. Nõreproovid tuleb võtta selleks ettenähtud tampoonidega.
 • Organproovid, aborteerunud loote organid (lahangumaterjal) võetakse muutusteta ning patoloogiliste muutustega koe piirialalt. Kõige parem on saata laboratooriumisse uuritavad organid tervelt.
 • Proovide võtmine teostatakse võimalikult puhtalt.

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 
 • Iga looma proovid pakitakse eraldi kilekottidesse.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse:

 • Vereproove ja nõreproove +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 
 • Organproove +4…+6 °C juures või külmutatakse -20 °C juures. 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
 • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri,

mille leiab VTL-i kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise
täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Real-time PCR: kuni 5 tööpäeva 
ELISA: kuni 5 tööpäev

ANALÜÜSIMEETODID
Real-time PCR: reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon
ELISA: ensüüm-immuunsorptsioonmeetod

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687
 • Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefonil 738 6121 

Koostanud: Triin Tedersoo
Koostatud: 22.07.2019