Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Hobuste viirusarteriit

Haiguse tutvustus:                                                                                                                                             

 

ANALÜÜSIMEETODID

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Hobuste viirusarteriidi viiruse antikehade määramine

VNT

5DV -TJ71*

Viroloogia-seroloogia

*meetod ei ole akrediteeritud                                                                                                                                                 

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium - Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Viiruse vastaste antikehade uuring viiruse neutralisatsioonitestiga

  • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Proovide pakkimine ja märgistus

  • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
  • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 
  • Iga looma proovid pakitakse eraldi kilekottidesse.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse:

  • Vereproove säilitatakse +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

  • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
  • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri,

mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise
täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
VNT: kuni 10 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
VNT: viiruse neutralisatsiooni test

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

  • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 25.07.2019