Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Hobuste gripp

Haiguse tutvustus:                                                                                                                                                    

 

ANALÜÜSIMEETODID      

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Viiruse RNA tuvastamine

Real-time RT-PCR

5MA-TJ-67*

Molekulaaranalüüs

Hobuste gripp A I ja II

HAI

4DV-STJ-19*

Viroloogia-seroloogia

*meetod ei ole akrediteeritud

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium - Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Viiruse RNA tuvastamine real-time RT-PCR meetodil:

 • ninanõre tampooniproov;
 • organmaterjal surma järgselt: kops

Viiruse vastaste antikehade uuring HAI testiga

 • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Proovivõtutaara

 • Proovivõtuks vajaminevaid tampoone väljastavad kõik LABRISe piirkondlikud laborid.

Patoloogilise materjali võtmisel molekulaarseks uuringuks:

 • Ninanõre tampooniproove võetakse haiguse alguses, mil nõre on veel katarraalse iseloomuga ja ei ole lisandunud mädatekitajaid. Nõreproovid tuleks võtta selleks ettenähtud tampoonidega.
 • Organproovid võetakse muutusteta ning patoloogiliste muutustega koe piirialalt. Kõige parem on saata laboratooriumisse uuritavad organid tervelt.
 • Proovide võtmine teostatakse võimalikult puhtalt.

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 
 • Iga looma proovid pakitakse eraldi kilekottidesse.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse:

 • Vereproove, nõreproove ja trahhea- bronhiaal lavaaži proove +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 
 • Organproove +4…+6 °C juures või külmutatakse -20 °C juures. 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
 • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri,

mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise
täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Real-time RT-PCR: kuni 5 tööpäeva 
HAI: kuni 10 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
Real-time RT-PCR: reaalaja pöördtranskriptsiooni polümeraasi ahelreaktsioon
HAI: hemaglutinatsiooni inhibeerimise reaktsioon

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687
 • Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefoni 738 6121 

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 23.07.2019