Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Hobuste infektsioosne aneemia

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID      

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Hobuste infektsioosse aneemia viiruse vastaste antikehade määramine


AGID

 

5DS-TJ-33

Viroloogia-seroloogia

 

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Viiruse vastaste antikehade uuring AGID testiga

  • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Proovide pakkimine ja märgistus

  • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
  • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 
  • Iga looma proovid pakitakse eraldi kilekottidesse.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse:

  • Vereproove +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

  • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
  • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri,

mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise
täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
AGID: kuni 5 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
AGID: agar-geel immuundiffusiooni meetodil (agar gel immunodiffusion / AGID/ test).

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

  • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 25.07.2019