Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Kargtaud

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Trypanosoma Equiperdum vastaste antikehade määramine

KSR (CFT)

5DS-TJ-34

Viroloogia-seroloogia

 

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium - Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Tekitaja vastaste antikehade uuring komplemendisidumise reaktsiooniga

  • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Proovide pakkimine ja märgistus

  • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
  • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 
  • Iga looma proovid pakitakse eraldi kilekottidesse.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

  • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
  • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri,

mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise
täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
KSR: kuni 5 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
KSR (CFT, complement fixation test): komplemendisidumise reaktsioon

TÄIENDAV 

  • Viroloogia-seroloogia osakond, telefon 7 386 111 või 7 386 106

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 25.07.2019