Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Malleus

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID 

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Burkholderia mallei vastaste antikehade määramine

KSR (CFT)

5DS-TJ-35

Viroloogia-seroloogia

Bakteriolooogiline uuring

Tekitaja isoleerimine ja identifitseerimine

5DB-TJ-37*

Bakterioloogia- patoloogia

 *meetod ei ole akrediteeritud                                                                                                                                                                     

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium - Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Viiruse vastaste antikehade uuring komplemendisidumise reaktsiooniga

 • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Bakterioloogiline uuring

 • Tampooniproov nahal haavandunud sõlmekestelt;
 • hobuse ninanõre tampooniproovist (loomal peab olema aktiivne limavoolus ja proovi võtmisel peab tampoon olema looma nina limaskestaga kontaktis vähemalt 20 sekundit). 

Proovivõtutaara

 • Proovivõtuks vajaminevaid tampoone väljastavad kõik LABRISe piirkondlikud laborid.

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 
 • Iga looma proovid pakitakse eraldi kilekottidesse.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
 • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri,

mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise
täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
KSR: kuni 5 tööpäeva
Bakterioloogiline uuring: kuni 4 päeva

ANALÜÜSIMEETODID
KSR (CFT, complement fixation test): komplemendisidumise reaktsioon
Burkholderia mallei  isoleerimine ja identifitseerimine

TÄIENDAV 

 • Viroloogia-seroloogia osakond, telefon 7 386 111 või 7 386 106
 • Bakterioloogia-patoloogia osakond, telefon 7 386 120


Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 25.07.2019