Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Kalade parasitoloogiline uuring

ANALÜÜSIMEETODID                                                                                                      

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Kalade parasiitide määramine ja identifitseerimine

Kalade parasiitide määramine ja identifitseerimine

5DB-TJ-26 

Bakterioloogia-patoloogia

 

Anisakidae määramine kalade kudedest tehisseede meetodil

Anisakidae sugukonna larvide määramine tehisseede meetodil

5DB-TJ-60 

Analüüsimeetod (kalade parasiitide määramine ja identifitseerimine ja/või Anisakidae määramine kalade kudedest tehisseede meetodil) valitakse sõltuvalt uuringu eesmärgist.

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Proovide võtmine ja pakkimine 
Minimaalne uurimiseks vajalik proovide arv sõltub kala kaalust: 

  • > 150 g - 5 kala; 
  • 5-150 g - 10 kala; 
  • < 5 g - 20 kala 

Proovideks valitakse erineva haigusstaatusega kalad: 

  • väliste haigustunnusteta näiliselt terved kalad; 
  • haiguskahtlusega kalad; 
  • nähtavate kliiniliste tunnustega kalad. 

Kui haigestumine või haiguskahtlus on probleemiks mitmes veekogus/basseinis, võetakse proovid erinevatest veekogudest/basseinidest. 

Eluskalade laborisse saatmiseks pannakse need kahekordsesse kilekotti või sobiva suurusega veekindlasse anumasse, milles on 1/3 vett ja 2/3 hapnikku (kala biomass ei tohi ületada 1/3 vee hulgast).

Jahutatult jääl või külmkehadega saatmiseks püütakse kalad ja pakitakse kilekotti või keeratakse pärgamentpaberisse ning jahutatakse piisava koguse jää või külmakehade abil. 
Toidukala uurimiseks tuuakse proovid vastavalt juhendile või Codex Alimentariuses (CODEX STAN 165-1989) soovitatud proovivõtmise juhendile:

Uuritavate kalade arv, kui kala kaal on <1 kg             Uuritavate kalade arv, kui kala kaal on 1-4,5 kg

Kalapartii suurus tk

Proovide arv tk

 

 

Kalapartii suurus tk

Proovide arv tk

- 4800

13

 

 

- 2400

13

4801- 24000

21

 

 

2401- 15 000

21

24001- 48 000

29

 

 

15 001- 24 000

29

48001- 84000

48

 

 

24001- 42 000

48

84001- 144 000

84

 

 

42001- 72 000

84

144 001- 240 000

126

 

 

72001- 120 000

126

240 000-

200

 

 

120 001-

200


Külmutatud kala blokid või kalafilee, kalahakkliha, segu fileest ja kalahakklihast (CODEX STAN 165-1989):

Partii suurus (blokkide arv)

Proovi suurus (testitavate blokkide arv)

Aktseteeritav

defektsete proovide arv (c)

< 15

2

0

16-50

3

0

51-150

5

1

51-500

8

1

501-3200

13

2

3201-35000

20

3

>35000

32

5

Proovide märgistamine ja kaaskiri 

Proovid märgistatakse selgelt ja üheselt mõistetavalt. Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri  mille leiab VTL-i kodulehelt tellimuste vormid alt. 

Proovide laborisse saatmine 

Püütud kalade korral värske, jääga 0° C lähedase temperatuurini jahutatud kala või kala siseorganid. Laborisse toomise ajaks ligeeritakse eemaldatud seedetrakt otstest. 
Proovid peaksid laborisse jõudma 24 tunni jooksul pärast võtmist. Tellija poolt tagatakse külmaahel proovide transportimise ajal. Proovi temperatuur ei tohi tõusta üle 10°C (saadetise vastuvõtmisel peab transpordikastis veel jääd alles olema või vähemalt üks külmakeha peab olema osaliselt külmunud). 

Külmutatud kala või parasiitidega tabandunud külmutatud koetükid ei tohi olla transportimise ajal sulanud. Kalatooted peavad laborisse jõudma sellises seisukorras, nagu olid proovi võtmisel, sh külmutatud kalatooted ei tohi transportimise ajal üles sulada.

 

ANALÜÜSI TEOSTAMISE AEG

Kuni nädal. 

PS! Laborit teavitatakse ette proovide eeldatavast saabumisajast. 

ANALÜÜSIMEETODID

Kalade parasiitide määramine ja identifitseerimine visuaalse vaatluse, läbivalgustamise, UV-valguses vaatlemise ning mikroskopeerimise teel.
Anisakidae sugukonna larvide määramine tehisseede meetodil.

 

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

  • Üldised kalade haiguste küsimused: peaspetsialist loomahaiguste alal Triin Tedersoo,

          Kontakt: tel: 738 6122; mobiil: 518 5383; e-post: triin.tedersoo@vetlab.ee.

  • Bakterioloogia-patoloogia osakond, telefon 738 6123; 738 6120

Koostatud: 17.06.2019
Koostanud: Triin Tedersoo