Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Koi herpesviirus (KHV)

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID   

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

KHV viiruse DNA tuvastamine

Kvalitatiivne real-time PCR

5MA-TJ-28

Molekulaaranalüüs

Analüüsid viiruste täpsemaks iseloomustamiseks

Analüüs

Meetod

Metoodika LABRISes

Osakond

KHV viiruste genoomi iseloomustamine

Sanger sekveneerimine

5MA-TJ-25*

Molekulaaranalüüs

* meetod akrediteerimata

Sekveneerimine teostatakse vajadusel isoleeritud/tuvastatud viiruse täpsemaks geneetiliseks iseloomustamiseks ning epidemioloogia selgitamiseks.

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium - Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Proovide võtmine ja pakkimine 
Minimaalne uurimiseks vajalik proovide arv sõltub kala kaalust: 

  • > 150 g - 5 kala; 
  • 5-150 g - 10 kala; 
  • < 5 g - 20 kala (maimu). 

Proovideks valitakse erineva haigusstaatusega kalad: 

  • väliste haigustunnusteta näiliselt terved kalad; 
  • haiguskahtlusega kalad; 
  • nähtavate kliiniliste tunnustega kalad. 

Kui haigestumine või haiguskahtlus on probleemiks mitmes veekogus/basseinis, võetakse proovid erinevatest veekogudest/basseinidest. 

Eluskalade laborisse saatmiseks pannakse need kahekordsesse kilekotti või sobiva suurusega veekindlasse anumasse, milles on 1/3 vett ja 2/3 hapnikku (kala biomass ei tohi ületada 1/3 vee hulgast).

Jahutatult jääl või külmkehadega saatmiseks püütakse kalad ja pakitakse kilekotti või keeratakse pärgamentpaberisse ning jahutatakse piisava koguse jää või külmakehade abil. 

Proovide märgistamine ja kaaskiri 

Proovid märgistatakse selgelt ja üheselt mõistetavalt. Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. 

Proovide laborisse saatmine 

Eluskala puhul peavad proovid laborisse jõudma 12 tunni jooksul pärast proovi võtmist. Jahutatud proovid peaksid laborisse jõudma 6 tunni jooksul pärast proovi võtmist. Tellija poolt tagatakse külmaahel proovide transportimise ajal. Proovi temperatuur ei tohi tõusta üle 10°C (saadetise vastuvõtmisel peab transpordikastis veel jääd alles olema või vähemalt üks külmakeha peab olema osaliselt külmunud). PROOVE MITTE KÜLMUTADA!

ANALÜÜSI TEOSTAMISE AEG

Kvalitatiivne real-time PCR: 1-3 tööpäeva 
Sanger sekveneerimine: kuni üks nädal 

PS! Laborit teavitatakse ette proovide eeldatavast saabumisajast. 

ANALÜÜSIMEETODID
Kvalitatiivne real-time PCR: kvalitatiivne reaal-aja polümeraasi ahelreaktsioon 
Sekveneerimine: Sanger sekveneerimine


TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

  • Üldised kalade haiguste küsimused: peaspetsialist loomahaiguste alal Triin Tedersoo,

         Kontakt: tel: 738 6122; mobiil: 518 5383; e-post: triin.tedersoo@vetlab.ee. 

  • Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefoni 738 6121 
  • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 

Koostatud: 12.06.2019
Koostanud: Triin Tedersoo