Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Linnugripp ja Newcastle`i haigus

Haiguste tutvustused:

 

ANALÜÜSIMEETODID 

Tekitaja uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Lindude gripi viiruse (M, H5, H7 ja/või N1 geenide) määramine

Real-time RT-PCR

 

 • Lindude organid: kopsud ja trahhea
 • Kloaagi-tampooniproov
 • Allantoisi vedelik

 

5MA-TJ-63

Molekulaaranalüüs

Lindude gripi, sigade gripi ja hobuste gripi  M geeni määramine

5MA-TJ-67*

Lindude gripi viiruse N8 geeni määramine

5MA-TJ-71*

Lindude gripi viiruse N6 geeni määramine

5MA-TJ-89*

Lindude paramüksoviirus-1 (APMV-1) ehk Newcastle haiguse viiruse L geeni määramine

 • Lindude organid: kops, neer põrn, aju, maks süda, soolestik
 • Kloaagi-tampooniproov
 • Allantoisivedelik

 

5MA-TJ-3

Lindude Newcastle viiruse patotüpiseerimine

Konventsionaalne RT-PCR ja sekventsanalüüs

 • Newcastle viiruse L geeni suhtes positiivseks määratud proovi RNA

5MA-TJ-10*

Lindude gripi viiruse patotüpiseerimine

 • Lindude gripi viiruse M geeni suhtes positiivseks määratud proovi RNA

5MA-TJ-12*

Newcastle haiguse viiruse isoleerimine ning identifitseerimine

Viiruse isoleerimine (VI) ja identifitseerimine

 • Ninanõre
 • Trahhea nõre
 • Kloaagitampooniproov
 • Organite suspensioon

 

5DV-TJ69

Viroloogia-seroloogia

 

Lindude gripi viiruse isoleerimine ning identifitseerimine

5DV-TJ-70

 * meetod akrediteerimata 

Antikeha uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Lindude gripi viiruse vastaste antikehade määramine 

Hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HAI) testiga

 • Seerum
 • Plasma.

 

5DV- TJ65

Viroloogia-seroloogia

 

Lindude gripi viiruse vastaste antikehade määramise 

ELISA

5DV- TJ66

Newcastle ´i haiguse viiruse vastaste antikehade määramine

HAI

5DV- TJ67

Newcastle ´i haiguse viiruse vastaste antikehade määramine

ELISA

5DV- TJ68

Analüüsimeetod viiruse tuvastamiseks (VI ja/või PCR) valitakse sõltuvalt uuringu eesmärgist. Haiguskahtluse ja/või ebaselge uurimistulemuse puhul teostatakse alati ka viiruse tuvastamise teise analüüsimeetodiga.                                                                                                                                                             

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE
Proovide võtmine teostatakse võimalikult puhtalt.

Surmajärgselt võetavad proovid 

 • Trahhea tampooniproov, kloaagi tampooniproov
 • Organproovid: ajukude, trahhea, kops, põrn, maks ja seedetrakt. 

Elupuhuselt võetavad proovid 

 • Igalt uuritavalt linnult võetakse proov steriilse tampooniga ja pannakse katsutisse.
 • Koondada võib viie linnu tampooniproovid ühte katsutisse.
 • Trahhea tampooniproov, kloaagi tampooniproov või roojaproov. 
 • Tampooniproovid võtta steriilse tampooniga, panna katsutisse. 

Proovivõtu tampoone väljastab LABRISe Tartu labor. 

Proovide pakkimine 

 • Iga linnu proovid pakkida eraldi puhtasse taarasse (nt plastkott, võimalusel kasutada soonsulguriga (minigrip) või traadiga suletavat plastkotti). 
 • Sooled ja seedetrakti sisu pakkida eraldi taarasse, et välistada nende kokkupuudet siseorganitega.
 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine

 • Organproovid ja korjused toimetatakse laborisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui proovide kohene transport ei ole võimalik, siis säilitatakse proove +4…+6 °C juures maksimaalselt 2 päeva või pikemaajaliselt -20 °C juures. 
 • Tampooniproovid toimetatakse laborisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui proovide kohene transport ei ole võimalik, siis säilitatakse proove +4…+6 °C juures. 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSI TEOSTAMISE AEG
Real-time RT-PCR: kuni 5 tööpäeva 
Konventsionaalne RT-PCR ja sekventsanalüüs: kuni 10 tööpäeva
VI ja identifitseerimine: kuni 21 päeva
HAI: kuni 14 tööpäeva
ELISA: kuni 5 tööpäeva 

Epideemia puhangu tingimustes võivad analüüside teostamise ajad pikeneda.

ANALÜÜSIMEETODID
Real-time RT-PCR: reaalaja pöördtranskriptsiooni polümeraasi ahelreaktsioon 
Konventsionaalne RT- PCR ja sekventsanalüüs: konventsionaalne pöördtranskriptsiooni polümeraasi ahelreaktsioon ja sekventsanalüüs
VI ja identifitseerimine: viiruse isoleerimine ja identifitseerimine
ELISA: ensüüm-immuunsorbtsiooni meetod
HAI: hemaglutinatsiooni inhibitsiooni test

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID 
•    Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687
•    Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefoni 738 6121 
     
Koostatud: 18.12.2019
Koostanud: Triin Tedersoo