Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Linnukasvatushoonest Salmonella analüüsiks proovide võtmine toidukäitleja algatusel

Juhend põhineb EVS-EN ISO 13307:2013 standardil ning EÜ määrustel 517/2011 (munakanad), 200/2010 (sugulinnud) ja 200/2012 (broilerid)

ANALÜÜSIMEETODID 

Uuring

Meetod

Metoodika

Osakond

Salmonella spp

Bakterioloogiline

EVS-EN ISO 6579-1:2017 (5DB-TJ-20)

Bakterioloogia-patoloogia

EVS-EN ISO 6579-1:2017 LABRIS Tallinn
EVS-EN ISO 6579-1:2017 LABRIS Kuressaare

Salmonella spp

real-time PCR  5MA-TJ-15  Molekulaaranalüüs

 

Täiendavad analüüsid (positiivse uurimistulemuse korral)       

Tekitaja

Meetod

Metoodika

Osakond

Salmonella spp. serotüpiseerimine

Serotüpiseerimine 5DB-TJ-64 Bakterioloogia-patoloogia
S. Typhimurium ja monofaasiline S. Typhimurium real-time PCR 5MA-TJ-70 Molekulaaranalüüs

S. Enteritidis

                                                                                                

ANALÜÜSE TEOSTAVAD LABORATOORIUMID

 • LABRIS Tartu laboratoorium - Kreutzwaldi 30, Tartu - kõik eelpool loetletud meetodid - proove võetakse vastu esmaspäevast neljapäevani tavapärastel vastuvõtuaegadel, reedel enne kella 12.

Ainult EVS-EN ISO 6579-1:2017

 • LABRIS Tallinn - Väike-Paala 3, Tallinn - proove võetakse vastu tavapärastel vastuvõtuaegadel
 • LABRIS Kuressaare - Kohtu 16, Kuressaare, Saaremaa - proove võetakse vastu tavapärastel vastuvõtuaegadel

NB! Erisused on riigipühade ajal ja pühade-eelsel nädalal

Proovivõtuvahendite (jalatsikatete/proovivõtusokkide, kangaslappide (käsnade) ja niisutusvedelike tellimiseks palume võtta ühendust uurimist teostava laboratooriumiga, samuti leppida kokku proovide saabumise aeg.

Proovivõtukava (prooviliigi valik, sagedus ja proovide arv) on enesekontrolliplaaniga vastavuses ning kooskõlastatud järelevalveasutusega. Proovid võtab koolitatud proovivõtja.
 

Munakanad
Broilerid
Sugulinnud

  

Proovde liik: 
A.    Sokiproovid - õrre- ja/või vabapidamisega lindlates. 
B.    Väljaheite liitproovid – puuridega lindlates; ka õrre- ja vabapidamisega lindlates ühe osana proovist
C.    Kangaslapiproovid - kui võetakse proov kuivadelt pindadelt, peavad lapid olema sobiva lahjendiga niisutatud.
C.1. roojaproovid
C.2. tolmuproov
D.    Tolmuproov
Pesu ja desinfitseerimise järgsel proovivõtul järgitakse eraldi juhendit.

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE
Proovivõtuks vajalike vahendite nimekirja leiab vastava proovi võtmise juhise juures.
Niisutusvedelikuna võib kasutada peptoon-soolalahust, puhverdatud peptoonvett või steriilset vett, nende puudumisel puhast joogivett.
Muud vahendid (hangib proovi võtja): vajalik kaitseriietus, tolmuproovi võtmisel ka tolmumask, ühekordsed kindad, puhtad ühekordsed lusikad või spaatlid proovide võtmiseks, kilekotid proovide pakkimiseks, veekindel marker, kaaskiri, kirjutusvahend, jäätmekott kasutatud vahenditele, soovitavalt jahutuselementidega termokast.

A.    Sokiproovide võtmine
Vahendid

 • Ühekordsed kilesaapad (jalatsikatted) ja proovivõtusokid (paaride arv vastavalt proovivõtukavale).
 • Kui proovivõtusokid ei ole eelniisutatud, siis ka niisutusvedelik nende immutamiseks.
 • Kilekotid, proovikonteiner.

Proovivõtutehnika

 • Proovivõtualale jõudes pane jalga puhtad jalatsikatted ning kätte ühekordsed kindad ja alles seejärel tõmba jalga proovivõtusokid. sokid
 • Proovide võtmiseks peavad proovivõtusokid olema niisked. Selleks kasuta kas eelniisutatud proovivõtusokke või niisuta neid enne jalga panemist (pane proovivõtusokid niisutusvedelikku sisaldavasse konteinerisse/kilekotti või vala proovivõtualal jalga pandud proovivõtusokkidele niisutusvedelikku. 
 • Proovi võtmise alal kõndida väikeste sammudega etteantud pinnal erinevates piirkondades, kus on põrandal allapanu või on restpõrandad, millele on kogunenud roe või on jooturite ümbruses vedel väljaheide.
 • Kõndimise trajektoor peab hõlmama nii allapanu kui ka võrkpõrandat (kui sellel kõndimine on ohutu).
 • Proovivõtusokkide jalast eemaldamisel keera need teist pidi, et kogutud materjal ei pudeneks maha ning pane need konteinerisse/kilekotti.
 • Pane jalga järgmised sokid ning jätka proovivõttu, võttes kogu hoone põrandapinnalt nõutud hulga proove.
 • Kui proove võetakse mitmest hoonest, siis vahel vahetatakse ka kindaid ning jalatsikatteid.
 • Kui kõik proovid on võetud, pannakse kõik proove sisaldavad kotid ühte täiendavasse kilekotti.

B.    Väljaheite liitproovide võtmine
Vahendid (hangib proovivõtja)

 • Ühekordsed lusikad või spaatlid proovide kogumiseks.
 • Kilekotid, proovikonteiner.

Proovivõtutehnika

 • Lintide või kaabitsatega süsteemi korral peavad proovivõtupäeval peavad need olema töötanud. Proovid võetakse pärast nende töötamise lõppu.
 • Kogutakse vastavalt skeemidele värsket rooja ette nähtud proovivõtualalt vähemalt 2x150 grammi.
 • Mitmekorruseliste puuridega süsteemi korral peab iga korruse väljaheitekogum olema proovis esindatud.
 • Konteineri kasutamisel täita see kuni 2/3 anuma mahust.
 • Kui kõik proovid on võetud, pannakse kõik proove sisaldavad kotid ühte täiendavasse kilekotti.

C.    Kangaslappidega proovi võtmine
Vahendid

 • Proovivõtuks ette nähtud kangaslapid, võivad olla kootud või mittekootud materjalist. (Kasutada võib ka abrasiivset käsna või proovivõtusokke käsitsi proovide võtmiseks).
 • Niisutusvedelik, kui proovivõtuvahendid pole eelniisutatud. 
 • Kilekotid või proovikonteinerid (hangib proovivõtja)

C.1. Väljaheiteproovid
Proovivõtutehnika

Proovivõtupäeval peavad lindid ja kraabitsad olema töötanud. Proovid võetakse pärast nende töötamise lõppu.

 • Enne proovivõttu pane kätte puhtad ühekordsed kindad.
 • Võib kasutada nn. „pööratud koti tehnikat – kus uus ja puhas kilekott pannakse sellesse kätte, millega proov kogutakse.
 • Iga niisutatud kangaslapiga hõõru aktiivselt üle valitud pinna (sõltuvalt tehnoloogiast kõigilt ligipääsetavatelt aladelt konveierlintide väljalaske otste piirkonnast, kraabitsatelt, väljaheidetega saastunud pindadelt).
 • Kui kangaslapi pind on määrdunud, voldi kangas nii, et kogu selle pind saaks mõlemalt poolt kaetud lintidelt, kaabitsatelt või lintide proovivõtulapppuhastussüsteemidelt saadud väljaheidetega. 
 • Iga kangaslapiga võta proov minimaalselt 1 m2 (100x100 cm).
 • Võta proovid võimalikult suurelt alalt kõikide juurdepääsetavate konveierlintide väljalaskeotsas. 
 • Kui proov on võetud, pööratakse kilekott ümber, nii et proovilapp jääb kotti ning kott suletakse.
 • Korda protseduuri kuni vajalik arv proove on  kogutud.
 • Kui kõik proovid on võetud, pannakse kõik proove sisaldavad kotid ühte täiendavasse kilekotti.

C.2. Tolmuproov
Niisutatud kangaslappidega võetud tolmuproov (võib võtta samaaegselt sokiproovide võtmisega)
Proovivõtutehnika

 • Kanna ühekordseid kindaid, soovitav on kanda tolmumaski.
 • Iga tolmuproov peab koosnema proovivõtuskeemis ette nähtud arvust niisutatud kangaslapi proovist.
 • Kangaslapp volditakse lahti ning hõõrutakse sellega sisustuse tolmuseid pindu hoone erinevates kohtades, kus on nähtavalt tolmu kogunenud. Kokku võetakse proov vähemalt 1 m2 (100x100 cm) pindalalt.
 • Kogu lapp peaks olema mõlemalt poolt tolmuga kaetud.
 • Pane kangaslapp ettevaatlikult kilekotti, see sule korralikult ning võta järgmised proovid.
 • Kui kõik proovid on võetud, pane kõik proove sisaldavad kotid ühte (suuremasse) kilekotti.

D  Konteinerisse kogutud tolmuproov

 • 100 g tolmuproovi kogutakse kinnastatud käega (või harjakest kasutades) hoone mitmest kohast pindadelt, kus tolmu on näha (võib koguda samaaegselt sokiproovide võtmisega)

Proovide pakkimine ja märgistus
Puhtad ja  korralikult suletud konteinerid/kilekotid pakitakse täiendavalt kilekotti, soovitavalt koos absorbeeriva materjaliga (näiteks paberkäterätik). Proovid peavad olema märgistatud veekindlalt, loetavalt ja üheselt arusaadaval viisil. Proovi märgistamisel kasutada järjekorranumbreid, muu asjakohane info on kaaskirjal. Kaaskirjal märgi ära millised proovid uurida koondproovina.
Kaaskiri on leitav LABRISe kodulehel tellimuste vormid alt.

Proovide säilitamine ja transport
Proovid saadetakse laborisse lühima võimaliku aja jooksul temperatuuril 2º–25ºC. Proovide võtmisel ja saatmisel peab arvestama, et laboril peab olema võimalik uurimist alustada 72 tunni jooksul. Täpsemat infot küsida laborist.
Vt. Proovide vastuvõtmisest keeldumise põhjused

 

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Bakterioloogiline: 4–7 tööpäeva
Real-time PCR: kuni 5 tööpäeva 
Serotüpeerimine: 1–3 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
Bakterioloogiline: tekitaja mikrobioloogiline tuvastamine
Real-time PCR: reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon
Serotüpeerimine: Salmonella isolaadi antigeenne iseloomustamine Kauffmann–White klassifikatsiooni järgi 

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Bakterioloogia-patoloogia osakond Tartus. Info telefonil 738 6120
 • LABRIS Tallinn. Info telefonil 5305 2553 või 5303 2797
 • LABRIS Kuressaare. Info telefonil 453 1495
 • Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefonil 738 6121 

Fotod: Sodibox.

Koostanud: Age Kärssin
Uuendatud: 06.07.2021