Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Ameerika haudmemädanik

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID                                                                                                         

Analüüs

Materjal

Meetod

Metoodika

Osakond

AHM tekitaja Paenibacillus larvae isoleerimine.

haue, vastsed, mesilased, langetis, vaha mesi, õietolm

Bakterioloogiline külv ja samastamine

5DB-TJ-14

Bakterioloogia-patoloogia

Uuritakse P. larvae eluvõimeliste spooride (eoste) olemasolu proovis.

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Proovide võtmine ja pakkimine

  • Haigustunnuste puhul võetakse haudme ja vastsete proov.
  • Haiguskahtluse korral uuritakse ka P. larvae spooride olemasolu teistes uurimismaterjalides.
  • Monitooringu eesmärgil võib ühest mesila mitmest perest võetud meeproove uurida ühe koondproovina. Selleks peab iga pere proovi võtma eraldi proovinõusse, laboris moodustatakse koondproov. Tekitaja esinemisel korral saab tellida eraldi uuringud (kui proovide kogused olid piisavad), vastav soov märkida tellimisel kohe kaaskirjale.

Uurimis-materjal

Kogus (vähemalt)

Kirjeldus

Haudmekärg

≥ 20 cm2

Võimalikult palju haigeid ja surnud vastseid sisaldav või värvi muutnud osa lõigatakse välja.

Pakitakse paberisse/paberkotti ning pannakse puust või kartongist karpi. NB! Mitte võtta meekärge.

Vastsed

≥ 5 tk

Haigustunnustega/surnud vastsed võetakse spaatli, vatitiku, mikropintsettide vms vahendi abil väikesesse kaanega suletavasse proovinõusse.

Mesilased

≥ 50 tk

Kogutakse sobivasse kaanega suletavasse proovinõusse.

Mesilased surmatakse sügavkülmutades (proovinõu pannakse sügavkülma) ja hoitakse kuni laborisse saatmiseni külmutatuna.

Langetis

≥ pool teeklaasi (100- 200 ml).

Võetakse tavaliselt pärast puhastuslendu või mesilasperede esimesel läbivaatusel.

Pakitakse pappkarpi, paberkotti või kaanega suletavasse karpi/proovinõusse.

Mesi

≥ 50 g

Võetakse lusikaga haudme ja meekärje piirilt.

Kogutakse proovinõusse või puhtasse purki.

Veendutakse et proovianum on väliselt puhas ja kaas korralikult (lekkekindlalt) suletud.

Transpordil laborisse peavad proovinõud jääma püstisesse asendisse.

Õietolm

≥t 20 g

Kogutakse proovinõusse või puhtasse purki.

Veendutakse et proovianum on väliselt puhas ja kaas korralikult (lekkekindlalt) suletud.

Vaha/Vahakärg

≥ 20 g

Pakitakse paberisse/paberkotti.

Proovide märgistamine ja kaaskiri 

Proovinõud ja pakendid on väliselt puhtad. Proovid märgistatakse selgelt ja üheselt mõistetavalt. Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri mesila proovide uurimiseks, mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. 

Proovide laborisse saatmine 

Haudmekärg, vastsete proovid, langetis hoitakse laborisse saatmiseni jahedas või 2 – 8°C, mesilased hoitakse külmutatult, laborisse saadetakse jahedas (soovitavalt termokastis ja külmkehadega).
Mesi, õietolm ja vaha hoitakse toatemperatuuril või jahedas, saadetakse laborisse toatemperatuuril või jahedas.

ANALÜÜSI TEOSTAMISE AEG

7-17 tööpäeva 

ANALÜÜSIMEETODID

  • Bakterioloogiline külv ja samastamine – analüüsi käigus külvatakse uurimismaterjal tardsöötmele, et tuvastada tekitaja spooride moodustatud kolooniaid, samastatakse biokeemilisi testidega või MALDI-TOF MS kasutades.

 

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID
bakterioloogia-patoloogia osakond. Kontakt tel. 738 6120

Koostatud: 16.10.2019
Koostanud: Age Kärssin