Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Mesilaste parasitoloogilised uuringud

Haiguste tutvustused:

 

ANALÜÜSIMEETODID                                                                                             

Analüüs

Materjal

Metoodika

Osakond

Varroa lestade määramine

Langetis, haue, mesilased

5DB-TJ-13

Bakterioloogia-patoloogia

Varroa lestade arvuline määramine

Mesilased

5DB-TJ-13

Nosema spp. määramine

5DB-TJ-13

Nosema spp. spooride arvuline määramine

5DB-TJ-13

Acarapis woodi määramine

5DB-TJ-13

Malpighamoeba mellificae määramine

5DB-TJ-65*

Kärje-, haudme- ja mesilaste kahjurid

Putukad ja muud leiud mesilastarust

5DB-TJ-39*

* akrediteerimata

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Proovide võtmine ja pakkimine

  • Iga analüüsi jaoks võetakse just selleks uuringuks sobiv proov.
  • Varroa lestade uuringuks 

              o    Haudmeproovid: sobib paremini lesehaue - kui see pole saadaval, siis töömesilase haue.
              o    Mesilaste proovid (eraldi proov iga taru kohta): ülevaate saamiseks on soovitav koguda vähemalt 10% peredest. 

  • Akarapi(d)oosi uuringuks on proovi võtmiseks parim aeg varakevadel pärast talvitumist, kuna nakkustase varieerub aasta lõikes. Prooviks võetakse vanemaid töömesilasi, kliiniliste haigustunnustega (roomavad, lennuvõimetud kuni 3 meetri kaugusel tarust)
  • Nosema uuringuks: vanemad töömesilased lennulaualt, vältida proovi võtmist noortelt mesilastelt.
  • Analüüsideks ei sobi kaua surnuna olnud (enam kui 2-3 päeva) ja kuivanud mesilased.

Uurimis-materjal

Kogus (vähemalt)

Kirjeldus

Haudmekärg

≥ 20 cm2

Võimalikult palju haigeid ja surnud vastseid sisaldav või värvi muutnud osa lõigatakse välja.

Pakitakse paberisse/paberkotti ning pannakse puust või kartongist karpi.

NB! Mitte võtta meekärge.

Mesilased**

≥ 60 tk

Kogutakse meeraamidelt sobivasse laia avaga kindlalt suletavasse proovinõusse.

Mesilased (Varroa lestade arvuliseks määramiseks)

200-250 tk pere kohta (ligi teeklaasi täis)

Proov võetakse vähemalt kolme kaanetamata haudmega raami mõlemalt küljelt ning pannakse sobivasse laia avaga kindlalt suletava kaanega proovinõusse.

Mesilased surmatakse sügavkülmutades (proovinõu pannakse vähemal 24 h -20°C juurde sügavkülma) ja hoitakse kuni laborisse saatmiseni külmutatuna.

Alternatiivselt võib proovi hoida ka ca 4°C juures saatmiseni

Langetis

≥ pool teeklaasi (100- 200 ml).

Võetakse tavaliselt pärast puhastuslendu või mesilasperede esimesel läbivaatusel. Pakitakse pappkarpi, paberkotti või kaanega suletavasse karpi/proovinõusse.

Putukad

x

Kogutakse proovinõusse, mis pannakse vähemal 24 h -20°C juurde sügavkülma.

 Proovide märgistamine ja kaaskiri 

Proovinõud ja pakendid on väliselt puhtad. Proovid märgistatakse selgelt ja üheselt mõistetavalt. Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri mesila proovide uurimiseks, mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. 

Proovide laborisse saatmine 

Haudmekärg ning langetis hoitakse laborisse saatmiseni jahedas või ca 4°C, mesilased ja kahtlased putukad hoitakse külmutatult, laborisse saadetakse jahedas (soovitavalt termokastis ja külmkehadega).

ANALÜÜSI TEOSTAMISE AEG
1–2 tööpäeva.

ANALÜÜSIMEETODID

Analüüs

Meetod

Tulemuse väljendamine

Varroa lestade määramine

Proovi eeltöötlus sõltuvalt materjalist.

Makroskoopiline, vajadusel mikroskoopiline uuring

Varroa … leiti / ei leitud

Varroa lestade arvuline määramine

Mesilaste eeltöötlus loputusmeetodil ja makroskoopiline uuring. Tüüpilise morfoloogiaga lestade loendamine

Varroa lestade arv mesilaste kohta

Nosema spp. määramine

Mesilaste tagakeha suspensiooni mikroskoopiline uuring

Nosema spp. leiti / ei leitud

Nosema spp. spooride arvuline määramine

Mesilaste tagakeha suspensiooni mikroskoopiline uuring loenduskambris ning spooride loendamine

… spoori/mesilase kohta

Acarapis woodi määramine

Mesilase lahang ja trahheede mikroskoopiline uuring A. woodi lestade suhtes

A. woodi leitud / ei leitud

Malpighamoeba mellificae määramine.

Mesilaste tagakeha suspensiooni mikroskoopiline uuring

Malpighamoeba mellificae leiti / ei leitud

Kärje-, haudme- ja mesilaste kahjurid.

Kahjuri liigiline määramine/identifitseerimine

/Tuvastatud kahjuri nimetus/

Arvuliste tulemuste tõlgendamine

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID
Patoloogia labor, tel. 738 6123

Koostatud: 04.10.2019
Koostanud: Age Kärssin