Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Salmonella analüüsiks proovide võtmine sigadelt ja seakasvatushoonest tootja enesekontrolliks (karja tervise kontrolliks)

Juhend põhineb EVS-EN ISO 13307:2013 standardil 

ANALÜÜSIMEETODID      

Uuring Meetod Metoodika Osakond
Salmonella spp bakterioloogiline EVS-EN ISO 6579-1:2017  (5DB-TJ-20) Bakterioloogia-patoloogia
    EVS-EN ISO 6579-1:2017 LABRIS Tallinn
    EVS-EN ISO 6579-1:2017 LABRIS Kuressaare
Salmonella spp. real-time PCR 5MA-TJ-15 Molekulaaranalüüs

 

Täiendavad analüüsid (positiivse uurimistulemuse korral)

Tekitaja Meetod Metoodika Osakond
Salmonella spp. serotüpeerimine Serotüpeerimine 5DB-TJ-64 Bakterioloogia-patoloogia
S. Typhimurium ja monofaasiline S. Typhimurium real-time PCR 5MA-TJ-70 Molekulaaranalüüs
S. Enteritidis  5MA-TJ-70

 

 

ANALÜÜSE TEOSTAVAD LABORATOORIUMID

 • LABRIS Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu - kõik eelpool loetletud meetodid - proove võetakse vastu esmaspäevast neljapäevani tavapärastel vastuvõtuaegadel, reedel enne kella 12.

Ainult EVS-EN ISO 6579-1:2017

 • LABRIS Tallinn - Väike-Paala 3, Tallinn - proove võetakse vastu tavapärastel vastuvõtuaegadel
 • LABRIS Kuressaare - Kohtu 16, Kuressaare, Saaremaa - proove võetakse vastu tavapärastel vastuvõtuaegadel

NB! Erisused on riigipühade ajal ja pühade-eelsel nädalal

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Proovivõtuvahendid

 • ühekordsed kindad (vinüül-, lateks- või nitriilkindad);
 • ühekordsed spaatlid või plastist supilusikad;
 • proovianumad (minimaalselt 120 ml lekkekindlalt suletava kaanega plastikust proovipurgid);
 • suuremad kilekotid (ca 5 l), soovitavalt sulguriga;
 • desovahendina 70% etanool või etanooliga niisutatud salvrätid;
 • etiketid või veekindel marker;
 • kaaskirja blankett;
 • jäätmekott.

Individuaalproovide võtmine – võetakse aretussigadelt pärasoolest või põrandalt kohe pärast defekatsiooni.

 • Iga loom jaoks uut rektaalkinnast. Proov võetakse otse pärasoolest. 
 • Defekatsiooni järgselt kogutakse proov põrandalt, vältides proovi võtmist põrandaga kokku puutunud pinnalt.

Kindalt võetakse spaatli või plastlusikaga proov ning pannakse proovianumasse. Kokku võetakse vähemalt 25 grammi materjali. Proovianum täidetakse kuni 2/3 mahust. Anum suletakse tihedalt kaanega.
Kui proovianum proovi võtmisel väliselt saastub, võetakse uus proov uude proovianumasse.
Proov märgistatakse selgelt loetava järjekorranumbriga, kasutades püsivalt kleepuvaid etikette või veekindlat markerit (täpsem info proovi kohta on kaaskirjal).
Iga järgmise looma jaoks kasutatakse uusi ühekordseid proovivõtuvahendeid. 

Liit-koproproovide võtmine
Liit-koproproovid (või loomulikult segunenud väljaheiteproovid) - võetakse rühmana sulgudes peetavatelt sigadelt vanuse- või pidamisrühmade kaupa. 
Koproproovid kogutakse põrandalt erinevatest kohtadest nii, et proov esindab sulus olevaid loomi. 
Kui väljaheidete hunnikud on eristatavad, võetakse spaatli või ühekordse lusikaga proov paljudest hunnikutest. 
Kui roe on loomulikult segunenud, siis võetakse proov põrandalt vähemalt viiest erinevast kohast (vastavalt proovivõtuskeemile ning sulu suurusele võib see arv olla suurem).
Ühte proovianumasse võib koguda 5–10 enam-vähem sama suurusega koproproovi osa (a´5 g). Proovi suurus on vähemalt 25 g, anum täidetakse kuni 2/3 mahust. 
Kui proovianum väliselt saastub, võetakse uus proov uude proovianumasse. 
Proov märgistatakse selgelt loetavate järjekorranumbriga, kasutades püsivalt kleepuvaid etikette või veekindlat markerit. 
Iga uue liitproovi võtmiseks vahetatakse kindaid ja võetakse uus spaatel/lusikas.

Proovide pakkimine ja märgistus 
Proovid peavad olema märgistatud veekindlalt, loetavalt ja üheselt arusaadaval viisil. Proovi märgistamisel kasutada järjekorranumbreid, muu asjakohane info on kaaskirjal. Väliselt puhtad, korralikult suletud ja korrektselt märgistatud konteinerid pakitakse kilekotti, soovivalt on lisada sinna absorbeerivat materjali (näiteks paberkäterätikud).

Kaaskiri on leitav LABRISe kodulehel tellimuste vormid alt.
Sulust võetud liitproovid: märgi ära, mitmest sulust on proovid võetud ning märgista proovid sulgude kaupa nii, et neid on võimalik eristada. 
Märgi ära uurimise viis: kas labor uurib iga võetud proovi eraldi või koondproovina (ning millised proovid võib koondada).
Kui kaaskiri pole üheselt arusaadav, põhjustab see viivitust uuringu alustamisel (vajadus küsida täiendavat informatsiooni).

Proovide säilitamine ja transport
Proovid saadetakse laborisse lühima võimaliku aja jooksul temperatuuril 2º–25ºC. Proovide võtmisel ja saatmisel peab arvestama, et laboril peab olema võimalik uurimist alustada 72 tunni jooksul.

Proovide vastuvõtmisest keeldumise põhjused

 

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Bakterioloogiline: 4–7 tööpäeva
Real-time PCR: kuni 5 tööpäeva 
Serotüpeerimine: 1–3 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
Bakterioloogiline: tekitaja mikrobioloogiline tuvastamine
Serotüpeerimine: Salmonella isolaadi antigeenne iseloomustamine Kauffmann–White klassifikatsiooni järgi 
Real-time PCR: reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID
•    Bakterioloogia-patoloogia osakond Tartus. Info telefonil 738 6120
•    LABRIS Tallinn. Info telefonil 603 5821 või 603 5812
•    LABRIS Kuressaare. Info telefonil 453 1495
•    Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefonil 738 6121 

Koostanud: Age Kärssin
Uuendatud: 06.07.2021