Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Sigade Aafrika katku (SAK) uuringud kodu- ja metssigadel

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID   

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Viiruse DNA tuvastamine

Real-time PCR

5MA-TJ-47

Molekulaaranalüüs

Viiruse DNA tuvastamine (alternatiivne; kinnitav)

Real-time PCR (UPL)

 

5MA-TJ-57*

Viiruse vastased antikehad

ELISA (IDEXX)

5DV-TJ-49

Viroloogia-seroloogia

Viiruse vastased antikehad (alternatiivne)

ELISA (IDVET)

5DV-TJ-80

Viiruse vastased antikehad (kinnitav)

IPT

5DV-TJ-81

Viiruse vastased antikehad (alternatiivne kinnitav)

IB

5DV-TJ-48

* meetod akrediteerimata                                                                                                                                 

Analüüsid SAKV täpsemaks iseloomustamiseks

Analüüs

Meetod

Metoodika LABRISes

Osakond

Viiruse genoomi iseloomustamine

Sekveneerimine

5MA-TJ-76*

Molekulaaranalüüs / EURL (CISA-INIA)**

Viiruse genoomi iseloomustamine

Real-time PCR

5MA-TJ-83*

Molekulaaranalüüs

Viiruse isoleerimine

Viiruse isoleerimine rakukultuuris

-

EURL (CISA-INIA)**

* meetod akrediteerimata; **allhange

Analüüsid viiruse tuvastamiseks (PCR) teostatakse kõigist uuritavatest maatriksitest nii kodu- kui metssigadel. Kahtluse ja/või ebaselge uurimistulemuse korral teostatakse viiruse tuvastamine vajadusel ka alternatiivse PCR meetodiga. Viiruse vastaste antikehade tuvastamine ELISA meetodil teostatakse kõigist metssigade vereproovidest ning kodusigadel vastavalt kliendi tellimusele. Kui analüüsitulemus ELISA testiga on kahtlane või positiivne teostatakse alati kinnitav analüüs IPT testiga. Viiruse isoleerimist rakukultuuris, viiruse genotüübi määramist ning viiruse genoomi täpsemat iseloomustamist teostatakse vajadusel nt haiguse epidemioloogia selgitamiseks. 

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Kreutzwaldi 30, Tartu

PS! Haigustekitaja võimaliku leviku minimeerimiseks LABRISe piirkondlikud laboratooriumid SAK proove edasisaatmiseks Tartu laboratooriumisse ei vahenda.

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE
Proovid laboratoorsete uuringute läbiviimiseks võtab veterinaararst, veterinaarjärelevalveametnik või nende poolt volitatud isik, kes tagab proovide nõuetekohase pakkimise ja transpordi laboratooriumisse ning kaaskirja nõuetekohase täitmise. 


Proovid elusloomadelt 

 • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Proovid surnud loomadelt 

 • Organmaterjal - põrn, neer, tonsillid (ehk kurgumandlid) ja lümfisõlmed. Suure looma puhul võib tuua pool neeru ja 1/3 põrna. Kui korjus on lagunenud või nimetatud organid puuduvad, siis võetakse uuringuks reieluu, millest laboratoorselt uuritakse luuüdi. 
 • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). 

PS! Kui farmis on tegemist reaalse SAK kahtlusega, siis võetakse tootmisfarmides proovid vähemalt viielt võimalikult värskelt surnud või haigustunnustega loomalt. Väikefarmide ja kodumajapidamiste puhul võib proovide arv olla väiksem. 

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 
 • Iga looma proovid pakitakse eraldi kilekottidesse.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse:

 • Vereproove +4…+6 °C juures. VEREPROOVE MITTE KÜLMUTADA! 
 • Organ- ning reieluu proove +4…+6 °C juures või külmutatakse -20 °C juures. 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Koos prooviga saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavat infot sisaldav kaaskiri, mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt (metssigade uuringuteks, kodusigade uuringuteks).
 • Kaaskirjal peab olema selgelt loetav uuringu põhjus (nt transport, haigestumine, surnud vm). Loomade haigestumise või suremuse puhul peab kaaskirjal olema infot ilmnenud kliiniliste sümptomite, patoloogiliste muutuste ja haigestumise ulatuse kohta. 

PS! Juhul, kui tegemist on reaalse haiguskahtlusega kodusigade farmis, siis proovi võtja informeerib laborit proovi(de) saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast. 

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Real-time PCR: 1-2 tööpäeva 
ELISA: 1-2 tööpäev
IPT: 1-2 tööpäev
IB: 1-2 tööpäev
Viiruse isoleerimine rakukultuuris: 1-2 kuud 
Sekveneerimine: 1-2 kuud 

ANALÜÜSIMEETODID
Real-time PCR: reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon
ELISA: ensüüm-immuunsorptsioonmeetod
IPT: immuunoperoksüdaastest
IB: immuunoblot test
VI: viiruse isoleerimine rakukultuuris
Sekveneerimine: Sanger sekveneerimine

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687
 • Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefoni 738 6121 

Koostatud: Imbi Nurmoja
Koostanud: 10.07.2019