Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Sigade klassikaline katk kodu- ja metssigadel

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID

Analüüs

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

SKK viiruse RNA tuvastamine

Real-time RT-PCR

 • Seerum
 • Organid: põrn, neer, tonsillid ja lümfisõlmed

5MA-TJ-52

Molekulaaranalüüs

SKK viiruse antigeeni määramine

Ag ELISA

 • Seerum

5DV-TJ-32

Viroloogia-seroloogia

Viiruse vastased antikehad

ELISA

5DV-TJ-4

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE
Proovid laboratoorsete uuringute läbiviimiseks võtab veterinaararst, veterinaarjärelevalveametnik või nende poolt volitatud isik, kes tagab proovide nõuetekohase pakkimise ja transpordi laboratooriumisse ning kaaskirja nõuetekohase täitmise. 

Proovid elusloomadelt 

 • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Proovid surnud loomadelt 

 • Organmaterjal - põrn, neer, tonsillid (ehk kurgumandlid) ja lümfisõlmed. Suure looma puhul võib tuua pool neeru ja 1/3 põrna. 
 • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 
 • Iga looma proovid pakitakse eraldi kilekottidesse.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse:

 • Vereproove +4…+6 °C juures. VEREPROOVE MITTE KÜLMUTADA! 
 • Organ- ning reieluu proove +4…+6 °C juures või külmutatakse -20 °C juures. 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Koos prooviga saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavat infot sisaldav kaaskiri, mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt (metssigade uuringuteks, kodusigade uuringuteks).
 • Kaaskirjal peab olema selgelt loetav uuringu põhjus (nt transport, haigestumine, surnud vm). Loomade haigestumise või suremuse puhul peab kaaskirjal olema infot ilmnenud kliiniliste sümptomite, patoloogiliste muutuste ja haigestumise ulatuse kohta. 


ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Real-time RT- PCR: kuni 5 tööpäeva 
ELISA: 1-2 tööpäev

ANALÜÜSIMEETODID
Real-time RT- PCR: reaalaja pöördtranskriptsiooni polümeraasi ahelreaktsioon
ELISA: ensüüm-immuunsorptsioonmeetod

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687
 • Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefoni 738 6121 

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 19.12.2019