Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Lammaste katarraalne palavik (Bluetongue)

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID   

Tekitaja uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Bluetongue`i viiruse RNA tuvastamine

real-time RT-PCR

 • täisveri

5MA-TJ-43

Molekulaaranalüüs

Antikeha uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Bluetongue`i viiruse vastaste antikehade määramine

ELISA

 • täisveri
 • seerum

5DV-TJ-44

5DV-TJ-57

Viroloogia-seroloogia

 

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Viiruse RNA tuvastamine real-time  PCR meetodil:

 • Hüübimata täisveri, lilla korgiga (EDTA lisandiga) vaakumkatsutis. Pärast vereproovi võtmist liigutatakse katsutit 8-10 korda, et antikoagulant verega korralikult seguneks. 

Viiruse vastaste antikehade uuring ELISA testiga

 • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Proovivõtutaara 

 • Vaakumkatsuteid võib saada ka Tartust LABRISe laboratooriumist (helista viroloogia-seroloogia osakonda, telefon 7 386 111). 

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse:

 • Vereproove +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
 • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Real-time RT-PCR: kuni 5 tööpäeva 
ELISA: kuni 5 tööpäeva 

ANALÜÜSIMEETODID
Real-time RT-PCR: reaalaja pöördtranskriptsiooni polümeraasi ahelreaktsioon
ELISA: ensüüm-immuunsorptsioonmeetod

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687
 • Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefoni 738 6121 

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 14.11.2019