Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Salmonella analüüsiks proovide võtmine veistelt tootja enesekontrolliks (karja tervise kontrolliks)

Juhend põhineb EVS-EN ISO 13307:2013 standardil 

ANALÜÜSIMEETODID   

Uuring Meetod Metoodika Osakond
Salmonella spp bakterioloogiline EVS-EN ISO 6579-1:2017  (5DB-TJ-20) Bakterioloogia-patoloogia
    EVS-EN ISO 6579-1:2017 LABRIS Tallinn
    EVS-EN ISO 6579-1:2017 LABRIS Kuressaare
Salmonella spp. real-time PCR 5MA-TJ-15 Molekulaaranalüüs

 

Täiendavad analüüsid (positiivse uurimistulemuse korral)

Tekitaja Meetod Metoodika Osakond
Salmonella spp. serotüpeerimine Serotüpeerimine 5DB-TJ-64 Bakterioloogia-patoloogia
S. Typhimurium ja monofaasiline S. Typhimurium real-time PCR 5MA-TJ-70 Molekulaaranalüüs
S. Enteritidis  5MA-TJ-70

 

ANALÜÜSE TEOSTAVAD LABORATOORIUMID

 • LABRIS Tartu laboratoorium - Kreutzwaldi 30, Tartu - kõik eelpool loetletud meetodid - proove võetakse vastu esmaspäevast neljapäevani tavapärastel vastuvõtuaegadel, reedel enne kella 12.

Ainult EVS-EN ISO 6579-1:2017

 • LABRIS Tallinn - Väike-Paala 3, Tallinn - proove võetakse vastu tavapärastel vastuvõtuaegadel
 • LABRIS Kuressaare - Kohtu 16, Kuressaare, Saaremaa - proove võetakse vastu tavapärastel vastuvõtuaegadel

NB! Erisused on riigipühade ajal ja pühade-eelsel nädalal

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

 • Proovid võtab koolitatud proovivõtja
 • Proovide arv sõltub karja suurusest, proovide valim peaks olema hoone suhtes representatiivne.
 • Värskeid proove on tavaliselt lihtsam koguda vahetult pärast loomade söötmist, kuna söötmine stimuleerib defekatsiooni.

Proovivõtuvahendid

 • ühekordsed kindad (rektaalkindad);
 • ühekordsed kindad (vinüül-, lateks- või nitriilkindad);
 • ühekordsed spaatlid või plastist supilusikad;
 • proovianumad (minimaalselt 120 ml lekkekindlalt suletava kaanega plastikust proovipurgid);
 • suuremad kilekotid (ca 5 l), soovitavalt sulguriga;
 • desovahendina 70% etanool või etanooliga niisutatud salvrätid;
 • etiketid või veekindel marker;
 • kaaskirja blankett;
 • jäätmekott.

Individuaalproovide võtmine – võetakse veistelt pärasoolest või kohe pärast defekatsiooni.

 • Iga loom jaoks uut rektaalkinnast. Proov võetakse otse pärasoolest. 
 • Defekatsiooni järgselt kogutakse proov põrandalt, vältides proovi võtmist põrandaga kokku puutunud pinnalt.
 • Kindalt võetakse spaatli või plastlusikaga proov ning pannakse proovianumasse, seejärel visatakse lusikas prügikotti.
 • Kokku võetakse vähemalt 25 grammi materjali. Proovianum täidetakse kuni 2/3 mahust. Anum suletakse tihedalt kaanega.
 • Kui proovianum proovi võtmisel väliselt saastub, võetakse uus proov uude proovianumasse.
 • Proov märgistatakse selgelt loetava järjekorranumbriga, kasutades püsivalt kleepuvaid etikette või veekindlat markerit (täpsem info proovi kohta on kaaskirjal).
 • Iga järgmise looma jaoks kasutatakse uusi ühekordseid proovivõtuvahendeid. 

Liit-koproproovide võtmine (aedikuproovid noorloomadelt)
Liit-koproproovid (või loomulikult segunenud väljaheiteproovid) - võetakse rühmana aedikutes peetavatelt loomadelt vanuse- või pidamisrühmade kaupa kui individuaalproovi pole võimalik võtta.

 • Ühe lusikaga võetakse üks liitproov. Koproproovid kogutakse põrandalt erinevatest kohtadest nii, et proov esindab aedikus olevaid loomi. 
 • Kui väljaheidete hunnikud on eristatavad, võetakse spaatli või ühekordse lusikaga proov paljudest erinevatest hunnikutest. Eelistada värsket, veel sooja ning põrandaga kokku puutumata osa väljaheitest.
 • Kui roe on loomulikult segunenud, siis võetakse proov põrandalt vähemalt viiest erinevast kohast (vastavalt proovivõtuskeemile ning aediku suurusele võib see arv olla suurem).
 • Ühte proovianumasse võib koguda 5–10 enam-vähem sama suurusega koproproovi osa (a´5 g). Proovi suurus on vähemalt 25 g, anum täidetakse kuni 2/3 mahust. 
 • Kui proovianum väliselt saastub, võetakse uus proov uude proovianumasse. 
 • Proovid märgistatakse selgelt loetavate järjekorranumbritega, kasutades püsivalt kleepuvaid etikette või veekindlat markerit. 
 • Iga uue liitproovi võtmiseks vahetatakse kindaid ja võetakse uus spaatel/lusikas.

Alternatiivideks on sokiproovid, lapiga võetud põrandaproovid ja tolmuproovid. (Haigustunnuste korral vasikatel ka tampooniproovid.)

Proovide pakkimine ja märgistus 
Proovid peavad olema märgistatud veekindlalt, loetavalt ja üheselt arusaadaval viisil. Proovi märgistamisel kasutada järjekorranumbreid, muu asjakohane info on kaaskirjal. Väliselt puhtad, korralikult suletud ja korrektselt märgistatud konteinerid pakitakse kilekotti, soovivalt on lisada sinna absorbeerivat materjali (näiteks paberkäterätikud).

Kaaskiri on leitav LABRISe kodulehel tellimuste vormid alt.
Aedikutest võetud liitproovid: märgi ära, mitmest aedikust on proovid võetud ning märgista proovid aedikute kaupa nii, et neid on võimalik eristada. 
Märgi ära uurimise viis: kas labor uurib iga võetud proovi eraldi või koondproovina (ning millised proovid võib koondada).
Kui kaaskiri pole üheselt arusaadav, põhjustab see viivitust uuringu alustamisel (vajadus küsida täiendavat informatsiooni).

Proovide säilitamine ja transport
Proovid saadetakse laborisse lühima võimaliku aja jooksul temperatuuril 2º–25ºC. Proovide võtmisel ja saatmisel peab arvestama, et laboril peab olema võimalik uurimist alustada 72 tunni jooksul.
Vt.

 

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Bakterioloogiline: 4–7 tööpäeva
Real-time PCR: kuni 5 tööpäeva 
Serotüpeerimine: 1–3 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
Bakterioloogiline: tekitaja mikrobioloogiline tuvastamine
Serotüpeerimine: Salmonella isolaadi antigeenne iseloomustamine Kauffmann–White klassifikatsiooni järgi 
Real-time PCR: reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Bakterioloogia-patoloogia osakond Tartus. Info telefonil 738 6120
 • LABRIS Tallinn. Info telefonil 603 5821 või 603 5812
 • LABRIS Kuressaare. Info telefonil 453 1495
 • Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefonil 738 6121 

Koostanud: Age Kärssin
Uuendatud: 06.07.2021