Koos loome uut teadmist

Euroopa võrgustik antibiootikumiravi optimeerimiseks veterinaarias (COST-ENOVAT)

 

LABRIS (endine Veterinaar- ja Toidulaboratoorium) osaleb Euroopa teaduse ja tehnoloogia valdkonna koostöövõrgustiku COST projektis ENOVAT (COST Action CA18217, European Network for Optimisation of Veterinary Antimicrobial Treatment), mille eesmärgiks on optimeerida antibiootikumide kasutamist veterinaarias. Projekti käigus pööratakse erilist tähelepanu antibiootikumiraviks loomaliigile ja haigustele spetsiifiliste juhiste välja arendamisele ning viimistletakse mikrobioloogilisi diagnostilisi protseduure.

Antibiootikumiresistentsus on üks olulisematest rahvatervise probleemidest, milles ka kliiniline mikrobioloogialabor mängib kriitilist osa, andes antibiootikumiraviks juhiseid.

Mikroobide resistentsus on mikroorganismide võime vastu panna antimikroobsete ainete sealhulgas antibiootikumide toimele. Sellised omadused võiva mikroobidel kujuneda näiteks antibiootikumide põhjendamata kasutamisel või nende jääkide sattumisel keskkonda. Probleem esineb kõikjal maailmas ning mõjutab otseselt nii humaan- kui ka veterinaarmeditsiini.

COST-ENOVAT võrgustikus osalevad eksperdid Euroopa Liidust ning teistest sihtriikidest, kokku on osalejaid 33 riigist. Nende valdkondadeks on veterinaarmikrobioloogia, farmakoloogia, epidemioloogia, antimikroobsete ainete vastase resistentsuse vältimise meetmete ja ravijuhiste koostamine.

Projekt kestab 15. novembrist 2019 kuni 14. novembrini 2023.

Võrgustikuprojekti eesmärk on optimeerida veterinaarsete antibiootikumide kasutamist, pannes rõhku antibiootikumiravi juhiste arendamisele ja mikrobioloogiliste diagnostikaprotseduuride viimistlemisele.

Spetsiifilised punktid, selleks et parendada veterinaarmikrobioloogia laborite tulemuste kasutamist:

  • Antibiootikumitundlikkuse määramismeetodite ühtlustamine
  • Spetsiifilised juhised antibiootikumitundlikkuse määramise tulemuste intrerpreteerimiseks
  • Antibiootikumiresistentsuse mehhanismide tuvastamine loomaisolaatidel
  • Loomade kliiniliste proovide uurimise diagnostikaprotseduuride standardiseerimine
  • Vajadus koolitada veterinaarmikrobiolooge

Üheks diagnostiliste meetodite arendamise tööriistaks on ka ühtse baktertüvede andmebaasi loomine.

Võrgustikuprojekti käigus tehtud uuringuid, uusi tööriistu, diagnostilisi meetodeid ja ravijuhiseid tutvustakse riiklikele ja rahvusvahelisele huvirühmadele.

Projekt soovitab prioriteetseid uurimisvaldkondi, et tulevikus optimeerida antibiootikumiravi loomadel ning arendada välja tegevuskava, mis visandab võimalusi, kuidas Euroopa riigid võivad areneda veterinaarsete antibiootikumide vastase resistentsuse vältimisel ühtselt kõrge taseme suunas.

Plaanitud uuringud ja hariduslikud tegevused kasvatavad kompetentsust veterinaarsest tegevusest tuleneva antibiootikumiresistentsuse vältimisel Euroopas, eriti vähemat ressurssi omavates riikides ja noorteadlaste hulgas.

Projekti koduleht: https://enovat.eu/

Lisainfo:

Age Kärssin

523 1326, age.karssin@labris.agri.ee

Enovat