Koos loome uut teadmist

Mikroobide resistentsuse ohjamise ja vähendamise võimalused (AMRITA)

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium osaleb Eesti Teadusagentuuri poolt RITA programmist rahastatud uuringus AMRITA (Mikroobide resistentsuse ohjamise ja vähendamise võimalused), kus koos Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlastega uuritakse võimalusi, mis aitaks pidurdada antibiootikumiravile allumatute mikroobide teket ja levikut.

Üks tervis põhimõtteid järgiv projekt hõlmab uuringuid nii inimestel, loomadel, keskkonnas kui ka toidus, mille tulemusel selgitatakse antibiootikumiresistentsuse levikuteid ja kaardistatakse hetkeolukorda. Senised teadmised kogu Eesti kohta on olnud vähesed, kuna on puudunud süsteemne lähenemine.

Mikroobide resistentsus on mikroorganismide võime vastu panna antimikroobsete ainete sealhulgas antibiootikumide toimele. Sellised omadused võiva mikroobidel kujuneda näiteks antibiootikumide põhjendamata kasutamisel või nende jääkide sattumisel keskkonda. Probleem esineb kõikjal maailmas ning mõjutab otseselt nii humaan- kui ka veterinaarmeditsiini.

Projekti käigus saadud tulemusi vajavad Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium ning Sotsiaalministeerium antibiootikumresistentsuse leviku piiramiseks ja vähendamiseks.
Uuring kestab aastatel 2019–2022 ning selle eelarve on 947 370 eurot.

Lähem tutvustus ja rapordid on leitavad: https://sisu.ut.ee/amr/amr-rita Välisleht

Lisainfo:
Epp Moks
bakterioloogia-patoloogia osakonna juhataja
7386 139, epp.moks@vetlab.ee

Uuringu tellis ja uuringut rahastab Eesti Teadusagentuur Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava programmi „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine“ (RITA) tegevuse 1 „Strateegilise TA tegevuse toetamine“ kaudu. Uuring valmib hiljemalt 1. juulil 2022 Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi eesmärkide elluviimiseks.


Amrita