Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Linnukasvatuses tuvastatud loodusliku Salmonella Enteritidis ja Salmonella Typhimurium tüvede eristamine AviPro Salmonella elusvaktsiini tüvedest

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis on võimalik eristada lindudelt isoleeritud loodusliku (nn. metsiktüüpi) Salmonella Enteritidis ja Typhimurium tüvesid AviPro Salmonella elusvaktsiini tüvedest.  

Kuna viimastel aastatel on hakatud kanu immuniseerima AviPro SALMONELLA VAC E või T-ga, on tekkinud vajadus eristada looduslikku (nn. metsiktüüpi) Salmonella Enteritidis või S. Typhimurium tüvesid AviPro Salmonella elusvaktsiini tüvedest. Vaktsiinitüved on geenmuundatud tüved, mida saab looduslikest eristada Salmonella’le ebatüüpilise antibiootikumitundlikkuse alusel. Vaktsiinitüved on väga tundlikud kinoloonantibiootikumide suhtes ja erütromütsiini suhtes, neist viimane omadus looduslikel tüvedel puudub.
Uuring viiakse läbi minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramisega (MIC) mikroplaadil, mis on spetsiaalselt selle jaoks disainitud.

 
Allikas: Liidia Häkkinen

Lisainfo
Bakterioloogia-patoloogia osakond: telefon 738 6120
 
Uuringud viiakse läbi VTL Tartu laboratooriumis, Kreutzwaldi 30, Tartu

 

 

40
37