Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Klamüüdiainfektsioonide uuringud

Haiguste tutvustused:

 

ANALÜÜSIMEETODID     

Tekitaja uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Chlamydiaceae spp määramine

Real-time PCR

 • vaginaalsekreet
 • aborteerunud loote lootekestad, platsenta, viimaste puudumisel loote maks, kops
 • silma-, neelu- ja ninasekreet
 • surnud linnult maks, põrn, kops, neer, perikardi ja käärsoole sisu, veri
 • roe
 • silma-, neelu- ja ninasekreet

5MA-TJ-11*

Molekulaaranalüüs

Chlamydia abortus määramine

 • vaginaalsekreet
 • aborteerunud loote lootekestad, platsenta, viimaste puudumisel loote maks, kops
 • silma-, neelu- ja ninasekreet

C. psittaci määramine

 • surnud linnult maks, põrn, kops, neer, perikardi ja käärsoole sisu, veri
 • roe
 • kloaagitampoon
 • silma-, neelu- ja ninasekreet

C. pecorum määramine

 • vaginaalsekreet

C. suis määramine

 • silma-, neelu- ja ninasekreet
 • vaginaalsekreet

C. felis määramine

 • silma-, neelu- ja ninasekreet

*meetod ei ole akrediteeritud

Iga tekitaja jaoks määratakse eraldi analüüsiga

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium - Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Haigestunud loomade ja proovide käsitlemisel kasutada ettevaatusabinõusid (isikukaitsevahendid, eriline tähelepanu proovide lekkekindlal pakkimisel, bioohutusnõuete täitmine) zoonootilise ohu tõttu!

Real-time PCR:

 • Abordi korral võetakse aborteerunud loote lootekestad, platsenta, viimaste puudumisel loote maks, kops. Kui uuritav loode on suuruselt väike, võib selle ka tervelt laborisse saata. 
 • Tampooniproovid silma- ja ninasekreedist, emaslooma tupenõrest (võib võtta ka inna ajal). Proovi võtmiseks eemaldada vajadusel ühe tampooniga lima ja eritised ning koguda proov teise tampooniga, nii et proovis oleks epiteelirakke. Proovivõtmise tampooniks ei sobi puuvillakiuga tampoonid! 

Proovivõtutaara 

 • Proovivõtuks sobivaid tampoone väljastavad kõik LABRISe piirkondlikud laborid.

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine

 • Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse+4…+6 °C juures või külmutatakse -20 °C juures;
 • Organ- ja/või tampooniproovid toimetatakse laborisse 4–6 tunni jooksul (kuid mitte hiljem kui 24 h pärast proovi võtmist). 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
 • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. Kaaskirjal peaks olema kirjas, millisele Chlamydia liigile uurida (kuna igal analüüsil on eraldi hind). Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Real-time PCR: kuni 5 tööpäeva 

ANALÜÜSIMEETODID
Real-time PCR: reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefoni 738 6121 

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 28.11.2019