Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Suu- ja sõrataudi uuringud

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID   

Tekitaja uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Suu- ja sõrataudi viiruse antigeeni määramine (serotüüp -O, A, C, ASIA1, SAT1, SAT2)

ELISA

  • seerum

5DV-TJ-87

Viroloogia-seroloogia

Suu- ja sõrataudi viiruse määramine patoloogilisest materjalist

RT-PCR

  • villi epiteelikude, villi sisu
  • täisveri
  • seerum
  • söögitoru-neelu vedelik (ruminandid)
  • kurgutampooniproov (siga)
  • müokardi kude (hukkunud loomad)

5MA-TJ-17*

Molekulaaranalüüs

* meetod akrediteerimata

Antikeha uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Suu- ja sõrataudi O-serotüübi viiruse antikehade määramine

ELISA

  • seerum

5DV-TJ-35

Viroloogia-seroloogia

 

Suu- ja sõrataudi viiruse mittestruktuurse valgu (SSTV-NS) vastaste antikehade määramine

ELISA

5DV-TJ-53

Suu- ja sõrataudi A-serotüübi viiruse antikehade määramine 

ELISA

5DV-TJ-78

Suu- ja sõrataudi ASIA1 serotüübi viiruse antikehade määramine 

ELISA

5DV-TJ-79

Suu- ja sõrataudi viiruse A-serotüübi antikeha määramine

ELISA

5DV-TJ-88

Suu- ja sõrataudi viiruse O-serotüübi antikeha määramine

ELISA

5DV-TJ-89

Suu- ja sõrataudi viiruse SAT-2 serotüübi antikeha määramine

ELISA

5DV-TJ-90

Suu- ja sõrataudi viiruse ASIA1 serotüübi antikeha määramine

ELISA

5DV-TJ-91

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium - Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Proovid
•    Villide epiteel, vähemalt 1 g s.o. 2x2 cm (postmargi-suurune) purunemata ville katvat või äsjapurunenud
villide epiteelkude. transportimiseks tuleb epiteeliproovid paigutada spetsiaalsesse transportlahusesse (PBS)
ning hoida jahedas.
•    Villide sisu - võetakse ühekordse süstla ja nõelaga steriilsesse katsutisse.
•    Vereproov viroloogiliseks uurimiseks. Täisveri viiruse isoleerimiseks. Stabiliseerimiseks kogutakse
vereproovid (~5ml) steriilsesse EDTAd sisaldavasse katsutisse.
•    Vereproov seroloogiliseks uurimiseks. Vereproovid antikehade tuvastamiseks. Veri (~10ml) kogutakse
steriilsetesse katsutitesse. Konservanti ei lisata.

Hukkunud loomalt lisaks süda.

Proovivõtuks kasutatavad instrumendid ja epiteelkude ei tohi sattuda otsesesse kontakti desinfektandiga, sest see
inaktiveerib viiruse kiiresti. Oluline, et proovid võetaks haiguse ägedas staadiumis võimalikult kohe pärast esimeste
kliiniliste tunnuste ilmnemist.
Kui proovide võtmine viiruse tuvastamiseks või viiruse isoleerimine on võimatu, siis saadetakse laborisse
seerumiproovid paranenud loomadelt spetsiifiliste antikehade leidmiseks ja nende kvantitatiivseks hindamiseks.
Vereproovid võetakse kliiniliselt haigetelt loomadelt ja samas hoones paiknevatelt väliselt tervetelt loomadelt.
Antikehade tiitri tõusu määramiseks on vajalik paarisseerumite testimine.

Proovide pakkimine ja märgistus
•    Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut konteinerit.
•    Nii sisemine kui välimine konteiner sulgeda teibiga ja seejärel väljastpoolt desinfitseerida.
•    Iga pakend märgistatakse loetavalt.
•    Selline pakend pannakse eraldi karpi, milles on külmkehad.
•    Proovid hoida nii jahedas kui võimalik, MITTE LASTA KÜLMUDA.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Teavitada laborit proovide saatmisest. Proovid saadetakse laboratooriumisse lühema võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA!

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine
•    Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
•    Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri,
mille leiab LABRISe kodulehelt kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG

RT- PCR: kuni 5 tööpäeva
ELISA: kuni 5 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID

RT-PCR: pöördtranskriptsiooni polümeraasi ahelreaktsioon
ELISA: ensüüm-immuunsorbtsiooni meetod

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

•    Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687
•    Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefoni 738 6121

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 05.07.2021