Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Transmissiivsed spongiformsed entsefalopaatiad (TSE-d)

Haiguste tutvustused:

 

ANALÜÜSIMEETODID         

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Transmissiivse spongiformse entsefalopaatia (TSE) tekitaja kvalitatiivne määramine

ELISA

5DV-TJ-51

Viroloogia-seroloogia

Transmissiivsete Spongiformsete entsefalopaatiate (TSE) uurimine immunohistokeemilisel meetodil

IHC

5DH-TJ-10

Bakterioloogia-patoloogia

Histoloogiline uuring

Histoloogiliste preparaatide värvimine hematoksüliini ja eosiiniga

5DH-TJ-12*

*meetod ei ole akrediteeritud                                                                                                                                

Esmalt teostatakse analüüsid TSE tekitaja kvalitatiivseks määramiseks (EIA) piklikajust ja/või ajukoest. Haiguse kahtluse ja/või ebaselge uurimistulemuse korral tehakse uuring histoloogilisel ja immunohistokeemilisel meetodil. 

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Transmissiivse spongiformse entsefalopaatia (TSE) tekitaja kvalitatiivne määramine.

  • Piklikaju ja/või ajukude

Transmissiivsete Spongiformsete entsefalopaatiate (TSE) uurimine immunohistokeemilisel meetodil.

  • Aju: obex (ajutüvi) ja väikeaju 
  • Pea- ja kaelapiirkonna lümfisõlmed

Proovide pakkimine ja märgistus

  • Proov pakitakse lekkekindlasse konteinerisse koos looma ID- märgisega. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. 
  • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse:

  • +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

  • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab VTL-i kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
ELISA: kuni 5 tööpäeva
IHC: kuni 5 tööpäeva
Histoloogia: kuni 5 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
ELISA: ensüümse immunosorptsioonanalüüs 
IHC: immunohistokeemiline uuring
Histoloogiline uuring

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

  • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687
  • Bakterioloogia- patoloogia osakond. Info telefonil 738 6123

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 19.09.2019