Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Transmissiivsed spongiformsed entsefalopaatiad (TSE-d)

Haiguste tutvustused:

 

ANALÜÜSIMEETODID         

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Transmissiivse spongiformse entsefalopaatia (TSE) tekitaja kvalitatiivne määramine

ELISA

5DV-TJ-51

Viroloogia-seroloogia

Transmissiivsete Spongiformsete entsefalopaatiate (TSE) uurimine immunohistokeemilisel meetodil

IHC

5DH-TJ-10

Bakterioloogia-patoloogia

Histoloogiline uuring

Histoloogiliste preparaatide värvimine hematoksüliini ja eosiiniga

5DH-TJ-12*

*meetod ei ole akrediteeritud                                                                                                                                

Esmalt teostatakse analüüsid TSE tekitaja kvalitatiivseks määramiseks (EIA) piklikajust ja/või ajukoest. Haiguse kahtluse ja/või ebaselge uurimistulemuse korral tehakse uuring histoloogilisel ja immunohistokeemilisel meetodil. 

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium - Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Transmissiivse spongiformse entsefalopaatia (TSE) tekitaja kvalitatiivne määramine.

  • Piklikaju ja/või ajukude

Transmissiivsete Spongiformsete entsefalopaatiate (TSE) uurimine immunohistokeemilisel meetodil.

  • Aju: obex (ajutüvi) ja väikeaju 
  • Pea- ja kaelapiirkonna lümfisõlmed

Proovide pakkimine ja märgistus

  • Proov pakitakse lekkekindlasse konteinerisse koos looma ID- märgisega. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. 
  • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse:

  • +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

  • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
ELISA: kuni 5 tööpäeva
IHC: kuni 5 tööpäeva
Histoloogia: kuni 5 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
ELISA: ensüümse immunosorptsioonanalüüs 
IHC: immunohistokeemiline uuring
Histoloogiline uuring

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

  • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687
  • Bakterioloogia- patoloogia osakond. Info telefonil 738 6123

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 19.09.2019