Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Ulukitelt proovide võtmine keeritsusside (Trihhinella spp.) uuringuks

Haiguste tutvustused:

 

ANALÜÜSIMEETODID                                                                                       

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Keeritsussi (Trichinella) vastsete määramine lihas tehisseedemeetodil

parasitoloogiline

EVS-EN ISO 18743:2015

Bakterioloogia-patoloogia

LABRIS Tallinn

LABRIS Kuressaare

Toidumikrobioloogia osakonna Rakvere üksus

Teavitamiskohustuslik zoonootiline haigustekitaja, leiu korral teavitatakse pädevat asutust vastavalt põllumajandusministri 18.02.2000 määrusele nr 5

Keeritsussianalüüsideks volitatud laborid on kohustatud positiivse või kahtlase uurimistulemuse korral saatma proovid kinnitavaks uuringuks riiklikku referentlaboratooriumisse - LABRISe laboratooriumisse, kus määratakse morfoloogia alusel kogutud vastsete kuuluvus keeritsusside (Trichinella) perekonda. Vajadusel kasutatakse keeritsusside leiu kinnitamiseks reaalaaja PCR meetodit. Keeritsusside esinemisel määratakse keeritsussi liik.

 

Referenttegevus

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Keeritsusside (Trichinella) määramine (volitatud laborite tulemuste kinnitamine)

Parasitoloogiline

EVS-EN ISO 18743:2015

Bakterioloogia-patoloogia

Trihhinella spp. määramine

Real-time PCR

5MA-TJ-74*

Molekulaaranalüüs

Trihhinella vastsete liigi määramine

Konventsionaalne multiplex PCR

5MA-TJ-24*

Nematoodide määramine COI ja SSU geenide sekveneerimise teel

Sekveneerimine

5MA-TJ-86*

* akrediteerimata meetod

ANALÜÜSE TEOSTAVAD LABORATOORIUMID
Kõik eelpool loetletud meetodid – LABRIS Tartu labor Kreutzwaldi 30, Tartu
EVS-EN ISO 18743:2015

 • LABRIS Tallinn - Väike-Paala 3, Tallinn
 • LABRIS Kuressaare - Kohtu 16, Kuressaare, Saaremaa
 • LABRISe Toidumikrobioloogia Rakvere üksus - Neffi 2, Piira, Vinni vald, Lääne-Virumaa

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE
Proovid võtab tegevusloaga loomaarst või vastava koolituse läbinud isik. 
Proovi võtmisel järgitakse ohutusnõudeid, kuna keeritsussid on zoonoossed haigustekitajad.
Mitme proovi järjestikusel võtmisel kasutatakse erinevaid proovivõtuvahendeid või puhastatakse need korralikult, et vältida ristsaastumist.
Proovid võetakse eelislihastest, kus vastsete esinemine on kõige tõenäolisem.

 

Metssiga Vahelihas diafragma sääre lihase ja kõõluse üleminekukohast
Esijala lihased lihase ja kõõluse üleminekupiirkonnast
Keelelihased - eelistatud on keelejuure piirkond 
Karu, ilves, mäger Vahelihas
Mälurlihas
Keelelihased (keelejuure piirkond)
Kobras Vahelihas
(taga)jala lihased
Hallhüljes Vahelihas
Roietevahelised lihased
Keelelihased (keelejuure piirkond)

 

 • Eksootilistelt loomadelt proovi võtmisel küsi infot laborist.
 • Laborisse saadetakse igalt loomalt vähemalt 150 g, soovitavalt 200 g lihaste proovi
 • Kui proov sisaldab palju rasv- ja sidekudet, saadetakse laborisse vastavalt suurem proov, et oleks tagatud piisav kogus lihaseid analüüsimiseks ja vajadusel täiendavaks testimiseks (positiivse koondproovi puhul individuaalproovi tuvastamiseks). 
 • Proov ja rümp märgistatakse nii, et keeritsussileiu korral on võimalik nakatunud rümpa identifitseerida.

Individuaalproovina (üksikproovina) uuritakse 50 g ühe looma lihasproovi, mis on puhastatud kõõlustest, kelmetest ja rasvast. 
Koondproov on mitme looma proovidest (osaproovidest) koosnev proov, mida analüüsitakse kas 50 või 100 grammise proovina. 
Koondproov koostatakse laboris vastavalt kaaskirjas märgitud tellimusele, võttes arvesse:

 • ühe kaaskirjaga laborisse saabunud erinevate loomaliikide proovid uuritakse eraldi proovidena;
 • iga looma eelislihastest uuritakse vähemalt 10 grammi lihaskude, nt. 50-grammise koondproovina saab uurida kõige enam 5 looma proove;
 • positiivse tulemuse korral tehakse täiendavad uuringud, et selgitada välja nakatunud loom;
 • täiendavad uuringud on maksimaalselt 2-tasandilised – näiteks keeritsussivastsete leiu korral 10 looma koondproovist tehakse kaks 5-looma koondproovi analüüsi, positiivsest 5 looma koondproovist analüüsitakse 5 individuaalproovi. 

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proovid pakitakse lekkekindlalt
 • Iga looma proovid pakitakse eraldi.
 • Kui proov võetakse ka keelelihastest, pakitakse see kõigepealt eraldi ning alles seejärel võib muude sama looma proovidega kokku pakkida.
 • Märgistus proovipakendil on üheselt mõistetav ja vastab kaaskirjas olevale märgistusele. 
 • Proovid jahutatakse 2-8°C. NB! Vältida proovide külmumist! 
 • Kui saadetud proovi kogus on ebapiisav, siis on laboril õigus proov tagasi lükata.
 • NB! Metssigadel ei ole mälurlihased EVS-EN ISO 18743:2015 järgi eelislihased

Kaaskiri 

 • Koos proovidega saadetakse laborisse loetavalt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri. Kaaskirja vormid on leitavad LABRISe kodulehel tellimuste vormid  alt.
 • Kui soovitakse mitme looma proove uurida koondproovi(de)na, märgitakse see kaaskirjale.
 • Koondproovide tellimisel kinnitab proovide saatja, et ta on nõus positiivse tulemuse korral tasuma nakatunud looma identifitseerimisega seotud täiendavate uuringute maksumuse. 
 • Proovide saatja saab keelduda proovist üle jäänud materjali kasutamisest anonüümselt (isikuandmeteta) teadusuuringute eesmärgil. 
 • Proovide toomisel laborisse töövälisel ajal (võimalik ainult Tartu laboris) või kulleriga saatmisel märgitakse kaaskirjale kindlasti e-posti aadress, kuhu saadetakse arve (eraisikule teenuse osutamisel ettemaksuarve). Tulemuse väljastamise eelduseks on tasutud arve. Kui arve tasuja on eraisik, on vajalik märkida kaaskirjale maksja isikukood. 

Proovide säilitamine ja laborisse saatmine 
Proove hoitakse laborisse jõudmiseni +4…+6 °C juures. Proovid saadetakse laboratooriumisse esimesel võimalusel.
 

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG

 • Tehisseede meetod - 1-2 tööpäeva 

Esmaspäevast neljapäevani enne  kella 14:00 ja reedel enne kella 11:00 laborisse jõudnud proovid uuritakse võimalusel samal päeval.

 • Leidude kinnitamine vastsete morfoloogia põhjal – 1-2 tööpäeva
 • Referenttegevuse korras tehtavad molekulaaranalüüsid – kiireloomulisel vajadusel (1-5 tööpäeva) või kogutakse proove pikemaajaliselt. Aruandlusaasta proovid analüüsitakse hiljemalt järgneva aasta aprilliks.

ANALÜÜSIMEETODID
Tehisseede meetod
PCR: reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon
Sekveneerimine

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID 
•    Bakterioloogia-patoloogia osakond Tartus. Info telefonil 738 6120
•    LABRIS Tallinn. Info telefonil 5305 2553
•    LABRIS Kuressaare. Info telefonil 453 1495
•    Toidumikrobioloogia osakonna Rakvere üksus. Info telefonil 322 7625
•    Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefonil 738 6121 

Koostanud: Age Kärssin
Koostatud: 22.12.2020