Valminud projektid

Riskihindamise osakonna valminud projektid

 

Musta pässikut (chaga) sisaldavate toidulisandite ohutuse uuring

  • Turul on musta pässikut sisaldavaid mitmesuguseid tooteid pulbrina, tükkidena, eliksiiridena, tõmmisepulbrina kapslis jne. Koostatakse kirjanduspõhine ülevaade terviseriskidest, antakse ülevaade turul olevatest toodetest ning tehakse oluliste koostisainete (mineraalained, vitamiinid, oksalaadid) analüüsid.

Musta pässikut (chaga) sisaldavate toidulisandite ohutuse uuringu tulemus siin.

 


Väikelaste piimad ja joogid - olukorra kaardistus

  • Väikelaste piimad ja joogid on tavatoit ja ei kuulu eritoitude alla. See tähendab et sellistele toodetele laienevad tavatoidu koostise ja märgistuse nõuded. Samas on tegemist haavatava elanikkonnagrupiga, mistõttu tuleb hinnata selliste toodete sobivust väikelastele ja teha ettepanekud riskijuhtimiseks.