Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Kalade bakterioloogiline ja mükoloogiline uuring

Haiguste tutvustused:

 

ANALÜÜSIMEETODID                                                                                                               

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Bakterioloogiline uuring

Tekitaja isoleerimine söötmetel

5DB-TJ-23

Bakterioloogia-patoloogia

Mükoloogiline uurimine

Tekitaja isoleerimine selektiivsetel söötmetel

5DB-TJ-33*

Tekitaja tundlikkuse määramine antibakteriaalsete ainete suhtes

Diskdifusiooni meetod

5DB-TJ-4

*meetod ei ole akrediteeritud

Vastavalt kliendi soovile ning uuringu käigus tekkinud vajadusele, teostatakse ka mükoloogiline uuring. Analüüsimeetod tekitaja tundlikkuse määramine antibakteriaalsete ainete suhtes valitakse sõltuvalt kliendi soovist.

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE
Proovide võtmine ja pakkimine 
Minimaalne uurimiseks vajalik proovide arv sõltub kala kaalust: 

 • > 150 g - 5 kala; 
 • 5-150 g - 10 kala; 
 • < 5 g - 20 kala (maimu). 

Proovideks valitakse erineva haigusstaatusega kalad: 

 • väliste haigustunnusteta näiliselt terved kalad; 
 • haiguskahtlusega kalad; 
 • nähtavate kliiniliste tunnustega kalad. 

Kui haigestumine või haiguskahtlus on probleemiks mitmes veekogus/basseinis, võetakse proovid erinevatest veekogudest/basseinidest.


Eluskalade laborisse saatmiseks pannakse need kahekordsesse kilekotti või sobiva suurusega veekindlasse anumasse, milles on 1/3 vett ja 2/3 hapnikku (kala biomass ei tohi ületada 1/3 vee hulgast). 
Igalt värskelt surmatud ja lahatud kalalt kogutakse kolm tampooniproovi, kasutades Amies transportsöötmeid:

 • neerust
 • lõpustelt
 • kehapinnalt (haavandite olemasolu korral haavandi ja terve koe piirilt)

Vajaminevad transportsöötmed saab LABRIS Tartu laborist.   

Transportsöötmed

Proovide märgistamine ja kaaskiri 

Proovid märgistatakse selgelt ja üheselt mõistetavalt. Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. 

Proovide laborisse saatmine 

 • Eluskala puhul peavad proovid laborisse jõudma 12 tunni jooksul pärast proovi võtmist. 
 • Amies proovivõtutampoonidega võetud proovid tuleb toimetada laborisse 24 tunni jooksul külmkehadega termokastis. Proovi temperatuur ei tohi tõusta üle 10°C PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 

ANALÜÜSI TEOSTAMISE AEG

Vähemalt kaks nädalat. 

PS! Laborit teavitatakse ette proovide eeldatavast saabumisajast. 

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Üldised kalade haiguste küsimused: peaspetsialist loomahaiguste alal Triin Tedersoo, Kontakt: tel: 738 6122; mobiil: 518 5383; e-post: triin.tedersoo@vetlab.ee. 
 • Bakterioloogia-patoloogia osakond, telefon 738 6120

Koostatud: 17.06.2019
Koostanud: Triin Tedersoo