Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Veiste hingamisorganite infektsioonide uuringud

Haiguste tutvustused:

 

ANALÜÜSIMEETODID   

Tekitaja uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Veiste respiratoorsete infektsioonide kompleksuuring- Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Mycoplasma bovis, koronaviirus (BCoV), paragripp-3 viirus (BPI-3), respiratoor-süntsütiaalviirus (BRSV) **

multiplex real-time PCR

 • ninanõre
 • trahhea- bronhiaal lavaaž
 • organmaterjal surma järgselt: kopsud

 

5MA-TJ-92*

 

Molekulaaranalüüs

 

 

 

Veiste respiratoorsete viirushaiguste kompleksuuring- infektsioosne rinotrahheiit (IBR) ja viirusdiarröa (BVD)

multiplex real-time RT-PCR

5MA-TJ-48*

Veiste respiratoorse süntsütiaalviiruse (BRSV) määramine

real-time RT-PCR

5MA-TJ-45*

Mycoplasma bovis määramine

real-time RT-PCR

5MA-TJ-78*

Aeroobne/ Mikroaeroobne külv

bakterioloogiline uuring

 • trahhea- bronhiaal lavaaž
 • organmaterjal surma järgselt: kopsud ja trahhea

5MA-TJ-34*

Bakterioloogia-patoloogia

 

Mycoplasma spp. isoleerimine

bakterioloogiline uuring

 • trahhea- bronhiaal lavaaž
 • organmaterjal surma järgselt: kopsud

5MA-TJ-35*

Veiste viirusdiarröa (BVD) viiruse antigeeni määramine

agELISA

 • seerum
 • plasma
 • täisveri

5DV-TJ-1

Viroloogia-seroloogia

* meetod akrediteerimata
** meetod pole verifitseeritud organmaterjali uurimiseks

Antikeha uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Mycoplasma bovis vastaste antikehade määramine

ELISA

 • seerum
 • piim

 

5DS-TJ-36*

Viroloogia-seroloogia

 

Veiste paragripp 3 (BPI-3) viiruse antikehade määramine

ELISA

5DV-TJ-18

Veiste respiratoor-süntsütiaal viiruse (BRSV) antikehade määramine

ELISA

5DV-TJ-19

Veiste infektsioosse rinotrahheiidi (IBR) viiruse gB antikehade määramine

ELISA

5DV-TJ-17

Veiste koronaviiruse (BCoV) vastaste antikehade määramine

ELISA

5DV-TJ-26

Veiste viirusdiarröa (BVD) viiruse  antikehade määramine

ELISA

5DV-TJ-2

IBR vaktsiini tõhususe kontroll (gE antikehade määramine)

ELISA

 • seerum
 • plasma
 • piim

5DV-TJ-20*

* meetod akrediteerimata

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Proovid

 • ninanõre tampooniproov
 • trahhea- bronhiaal lavaaž; 
 • organmaterjal surma järgselt: kopsud ja trahhea 
 • vereproov 
 • piimaproov 


Proovide võtmine teostatakse võimalikult puhtalt.

Ninanõre 
Nõreproovid tuleks võtta selleks ettenähtud tampoonidega haiguse algusstaadiumis Veised eritavad viirust enamasti 3-5 päeva haiguse alguses, mil ninanõre on veel läbipaistev või piimjas ja ei ole lisandunud mädatekitajaid. Proove võib võtta ka loomadelt, kellel haigusele omased kliinilised tunnused puuduvad, kuid on palavik (>39,5°C). Proove pole mõtet võtta roheka või pruunika ninaeritisega loomadelt, kes on tõenäoliselt haigestunud enam kui 5 päeva tagasi ning keda on ravitud (bakterioloogiline uuring).
Organproovid (lahangumaterjal) võetakse muutustega ja visuaalselt normaalse koe piirilt võimalikult kiiresti looma surma järgselt. Ei pea võtma tervet kopsu, proov võiks koosneda vähemalt  tikutoosi suurustest koetükkidest (mitmest erinevast). 
PCR uuringuteks võib lahangul avada surnud looma trahhea ning võtta kuiva tampooniga tampooniproove trahheast (vältides nekrootilisi alasid), samuti võib kopsu sisselõikelt võtta kuiva tampooniga proovi kopsu muutunud ja muutusteta koe piirilt.
Vereproov võetakse punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.
Piimaproov võetakse puhtasse anumasse. Proovi kogus vähemalt 3 ml. 

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühema võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
 • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
PCR: kuni 5 tööpäeva 
Bakterioloogiline uuring: 3-7 tööpäeva (Mycoplasma spp. isoleerimine kuni 2 nädalat)
ELISA: kuni 5 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
Multiplex real-time RT-PCR: reaalaja multipleks pöördtranskriptsiooni polümeraasi ahelreaktsioon
Bakterioloogiline uuring: tekitaja  isoleerimine ja identifitseerimine
ELISA: ensüüm-immuunsorbtsiooni meetod

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687
 • Bakterioloogia-patoloogia osakond. Info telefonil 738 6120
 • Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefoni 738 6121 

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 14.10.2019