Oluline info See all >> Vaata kõiki >>

Info seoses Saaremaa haiguspuhanguga

Saaremaalt võetud veeproovides, mida analüüsiti Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuses (LABRIS), on tuvastatud inimese tervisele ohtlikud E.coli bakteritüved: enterotoksigeenne ...
11.05.2023